Εκμισθώνει ακίνητο η Ε.Α.Σ Καλαμπάκας 600 τ.μ

Σας γνωρίζουμε ότι, προτιθέμεθα να εκμισθώσουμε ένα ακίνητο 600 τμ. περίπου,

0 346

Σας γνωρίζουμε ότι, προτιθέμεθα να εκμισθώσουμε ένα ακίνητο 600 τμ. περίπου,

Σας γνωρίζουμε ότι, προτιθέμεθα να εκμισθώσουμε ένα ακίνητο 600 τμ. περίπου, ευρισκόμενο εντός του σχεδίου πόλεως Καλαμπάκας και συνορεύει με την οδό Πίνδου, δημοτική οδό, δημοτική έκταση, σιδηροδρομική γραμμή.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εμφανιστούν στις 22/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως χρόνος μίσθωσης ορίζεται 7 έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το χρηματικό ποσό των 1000€.

Απαγορεύεται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν ανταγωνιστικές με το συνεταιρισμό πράξεις.

Οι δαπάνες επισκευής ή ανακαίνισης του κτηρίου βαρύνουν τον μισθωτή και παραμένουν εις όφελος του μίσθιου χωρίς ο μισθωτής να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή αφαίρεσης των κατασκευών που θα κάνει.

Το ασύμφορο ή όχι των προσφορών θα κριθεί από την αρμόδια επιτροπή του Συνεταιρισμού. Ο δε Συνεταιρισμός δε φέρει καμία ευθύνη εξ οποιονδήποτε λόγο νομικού ή πραγματικού που υφίσταται στο υπό εκμίσθωση κτήριο καθώς και από τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποψήφιοι αποδέχονται την παρούσα καθώς και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που θα αναφέρεται ειδικά στο μισθωτήριο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.