Η εκλογή αντιπροέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 3 Οκτωβρίου – Τα θέματα των συνεδριάσεων

0 1.176

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή, η Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων σε θέματα αρμοδιότητας τους μεταξύ των οποίων η εκλογή αντιπροέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα θέματα ανά ώρα συνεδρίασης:

Οικονομική Επιτροπή – Ώρα 19:00

1.-Παράταση σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καλαμπάκας

2.-Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018

3.-Ορισμός Δικηγόρου (υπόθεση Αχελώος ΑΤΕ)

4.-Ορισμός Δικηγόρου (υπόθεση Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας)

5.-Ορισμός Δικηγόρου (υπόθεση Κεραμίδα Ηλία κ.λ.π.)

6.-Ορισμός Δικηγόρου (υπόθεση Μπούγλα Ιωάννη κ.λ.π.)

7.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Κοινότητας Κονισκού για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα» έτους 2018

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής   – Χρήστος Παπαγεωργίου

Ποιότητα Ζωής – ώρα 19:15

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.- Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Βουρλίτσης Δημήτριος

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας – ώρα 19:30

  1. Εκλογή αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων.

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας – ώρα 20:00

1.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο Μετεώρων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2019, στον άξονα προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).
2.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισογυγίου» για το έτος 2019, στον άξονα προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).
3.-Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μετεώρων» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και στη δράση 4.3.4. (βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις).
4.-Έγκριση της υπ.αριθμ. 16/2018 μελέτης «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. του Δήμου Μετεώρων».
5.Έγκριση της υπ.αριθμ. 17/2018 μελέτης «Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων
6.-Έγκριση της υπ.αριθμ. 13/2018 μελέτης του έργου: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
7.-Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία σε Τ.Κ. του Δήμου Μετεώρων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ –κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.
8.-Απόφαση/δέσμευση του Δ.Σ. περί ένταξης του έργου: με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. του Δήμου Μετεώρων» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί.
9.-Απόφαση υποβολής προτάσεων ένταξης των α) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ και β) Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
10.-Απόφαση/δέσμευση του Δ.Σ. περί ένταξης του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί.
11.-Απόφαση/δέσμευση του Δ.Σ. περί ένταξης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί.
12.-Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου
13.-Πρόσληψη Παιδιάτρου, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καλαμπάκας
14.-Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης Δήμου & ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων Λειψυδρίας»
15.-Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 του ν.4555/2018».
16.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων»
17.-Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μετεώρων, έτους 2018
18.-Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021.
19-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους ΘΕΟΤΟΚΟΥ για το έτος 2018.
20.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τ.Κ. Αχλαδέας για την περίοδο 2017-2026.
21.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους ΑΧΛΑΔΕΑΣ για την περίοδο 2017-2026.
22.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους ΑΧΕΛΙΝΑΔΑΣ για την περίοδο 2017-2026.
23.-Αίτηση Μπερντέ Κων/νου (χορήγηση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών).
24.-Αίτηση Β’ Δασικού Συνεταιρισμού Βλαχάβας (δικαίωμα εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων ατομικών αναγκών ) Κοινότητας Βλαχάβας
25.-Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Ασπροκκλησιάς (δικαίωμα εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων ατομικών αναγκών) Κοινότητας Ασπροκκλησιάς).
26.-Εξουσιοδότηση του δημάρχου για συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα.
27. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης Πολιτιστικού Κέντρου»
28.-Έξοδα διαμονής μελών του οργανισμού ( Το Χαμόγελο του Παιδιού).
29.-Ετήσια συνδρομή του Δήμου στο ΚΕΠ Υγείας.
30.-Έγκριση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τις εκδηλώσεις του Δήμου (για τις επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της πυρπόλησης της πόλης της Καλαμπάκας).
31.-Έγκριση δαπανών για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ).
32.-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
33.-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου
34.-Αίτηση VODAFONE (λύση συμβάσεων)
35.-Αίτηση Αλκούσι Σκιπόνια (εκμίσθωση δημοτικής έκτασης).
36.- Εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων.
37.-Αίτηση Ντέρτου Ηλία (εκμίσθωση δημοτικής έκτασης).
38.-Αίτηση Κοτσίρα Χαραλάμπους (εκμίσθωση δημοτικής έκτασης)
39.-Αίτηση Ούρδα Άννας (παράταση μίσθωσης σύμβασης).
40.-Αίτηση Ζαχαρούλας Γιαβρούτα-Λούδα. (αδέσποτα).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr