Δριτσέλη Παναγιώτα και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Τροπολογία για τα προβλήματα με την προαγωγή των μαθητών της Α’ Λυκείου

Τροπολογία για την επίλυση σοβαρότατων προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν με την προαγωγή των μαθητών της Α’ Λυκείου, κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

0 293

Τροπολογία για την επίλυση σοβαρότατων προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν με την προαγωγή των μαθητών της Α’ Λυκείου, κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τροπολογία για την επίλυση σοβαρότατων προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν με την προαγωγή των μαθητών της Α’ Λυκείου, κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, οι βουλευτές καλούν τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να επαναφέρει το προηγούμενο πλαίσιο προαγωγής μαθητών, το οποίο και ίσχυε πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου για το Λύκειο (4186/2013). Με τις διατάξεις της τροπολογίας, προτείνεται επίσης η εξέταση, όσων μαθητών παραπεμφθούν για επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο-τόσο στα Γενικά όσο και στα Επαγγελματικά Λύκεια -να διεξαχθεί, μόνο από τους διδάσκοντές καθηγητές τους και χωρίς την χρήση της Τράπεζας Θεμάτων.

Τέλος, οι βουλευτές προτείνουν να μην προσμετρηθούν οι βαθμοί των μαθητών της Α’ Λυκείου του σχολικού έτους 2013-2014, στον βαθμό πρόσβασης τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει επανειλημμένα τονίσει την αντίθεσή του, τόσο σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Θεμάτων όσο και με το σύνολο του νόμου 4186/2013. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να κάνει δεκτές τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες θα αποτρέψουν τον κίνδυνο μαζικής σχολικής αποτυχίας μετά από την βεβιασμένη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας στο Λύκειο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) – Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις».

Θέμα : «Θέματα προαγωγής και απόρριψης των μαθητών του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πλήρη αντίθεσή του στο νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα σε σχέση με όσα προβλέπονται για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Λειτουργίας, τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον τρόπο προαγωγής και απόλυσης των μαθητών και μαθητριών.
Η εφαρμογή του εν λόγω νόμου, οδήγησε σε μεγάλη αναστάτωση την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές/μαθήτριες και τις οικογένειές τους. Εξαιτίας της εφαρμογής των διατάξεων εκείνων του νόμου, οι οποίες αφορούν αφενός, την Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Λειτουργίας και αφετέρου, τους όρους και τις προϋποθέσεις προαγωγής, πάρα πολλοί μαθητές και μαθήτριες- σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος- βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της σχολικής αποτυχίας.
Επειδή, βασική επιδίωξη κάθε εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης για όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, με την παρούσα τροπολογία ορίζεται ότι για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου, θα πρέπει να επιτυγχάνεται γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5) ο οποίος θα υπολογίζεται από το σύνολο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού.
Ορίζεται επίσης ότι οι μαθητές και μαθήτριες του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι παραπέμπονται σε επανεξέταση τον Σεπτέμβριο, θα διαγωνίζονται σε θέματα που επιλέγονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντές τους. Τέλος, εξαιτίας της ιδιαίτερα πρόχειρης εφαρμογής του νέου συστήματος, ο βαθμός προαγωγής των μαθητών και μαθητριών της Α’ Λυκείου ΓΕΛ του σχολικού έτους 2013 – 2014 δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί στον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι παραπάνω ρυθμίσεις κρίνονται επιβεβλημένες για την αποτροπή φαινομένων σχολικής αποτυχίας μαζικών διαστάσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

1. Για την προαγωγή των μαθητών της Α’ και της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5) ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού. Κάθε άλλη διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

2. Για τους μαθητές του Α’ και Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι παραπέμπονται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στους οποίους υστέρησαν, η επανεξέταση διεξάγεται με θέματα τα οποία επιλέγονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος ή κλάδου. Κάθε άλλη διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

3. Οι μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου γενικού βαθμού προαγωγής κατά δύο (2) μονάδες. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όπως προβλέπεται στην παράγραφό 1 του παρόντος με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου γενικού βαθμού προαγωγής κατά μία (1) μονάδα.

4. Ο βαθμός προαγωγής των μαθητών της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2013 – 2014 δεν προσμετρείται στον Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Φωτίου Θεανώ
Κουράκης Αναστάσιος
Αλεξόπουλος Απόστολος
Αμανατίδης Ιωάννης
Βαμβακά Ευγενία
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κανελλοπούλου Μαρία
Καραγιουσούφ Αϊχάν
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Μαντάς Χρήστος
Πάντζας Γιώργος
Σταμπουλή Αφροδίτη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr