Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τον Ποιμενάρχη μας Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 1103/τ.Γ/7-11-2017) το Προεδρικό Διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεως του Ποιμενάρχη μας Σταγών και Μετεώρων κ.Θεοκλήτου .

0 327

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 1103/τ.Γ/7-11-2017) το Προεδρικό Διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεως του Ποιμενάρχη μας Σταγών και Μετεώρων κ.Θεοκλήτου .

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 1103/τ.Γ/7-11-2017) το Προεδρικό Διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεως του Ποιμενάρχη μας Σταγών και Μετεώρων κ.Θεοκλήτου .

Στην αρχή της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ορισθεί η ημερομηνία διαβεβαιώσεως του νέου Ποιμενάρχη μας ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με το από 30-10-2017 π.δ. που εκδόθηκε μετά από
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
4 εδ. ζ ́, 6, 11, 17, επ. 24, 25 και 26 του ν. 590/1977 «Περί
του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
(ΦΕΚ Α ́ 146), αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητρο-
πολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώ-
ρων ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Λαμπρινάκος (κατά
κόσμον Δημήτριος Λαμπρινάκος του Παναγιώτη, με
Α.Δ.Τ. AM 773094/8-3-2016/Υ.Α. Καλαμάτας Μεσση-
νίας), ο οποίος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και
τους Ιερούς Κανόνες και παραγγέλλουμε τις αρχές του
Κράτους να του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο
αξίωμά του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων: 7428/31-10-2017) .

Με το από 30-10-2017 π.δ. που εκδόθηκε μετά από
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
4 εδ. ζ ́, 6, 11, 17, επ. 24, 25 και 26 του ν. 590/1977 «Περί
του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
(ΦΕΚ Α ́ 146), αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητρο-
πολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλε-
ως και Θάσου ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος Τόλιος (κατά
κόσμον Αριστοτέλης Τόλιος του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ
648931/10-10-2007/τ.Α. Πλατείας Δημοκρατίας), ο οποί-
ος εξελέγη σύμφωνα με τους νόμους και τους Ιερούς
Κανόνες και παραγγέλλουμε τις αρχές του Κράτους να
του απονέμουν τις τιμές που αρμόζουν στο αξίωμά του.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων: 7428/31-10-2017) .

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

πηγή imsn.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.