Δήμος Μετεώρων: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

0 408

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού Ξενώνα της Κοινότητας Καλομοίρας του Δήμου Μετεώρων.

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Καμάρα» και «Κλήμα» στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Κοινότητας Καλαμπάκα

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού (σχολικού) αγρού στη θέση «Λούνες» 15,925 στρ στον οικισμό Τριφύλλια της Κοινότητας  Κρύας Βρύσης του Δήμου Μετεώρων

4.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων 

  1. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ δημοπρασίας για την εκτέλεση υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων».
  2. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ δημοπρασίας για την εκτέλεση υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων».
  3. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ δημοπρασίας για την εκτέλεση υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων».
  4. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ δημοπρασίας για την εκτέλεση υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Μετεώρων».
  5. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ δημοπρασίας για την εκτέλεση υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων».

10.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 101/2020 απόφασης του Δημάρχου Μετεώρων.

11.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 18/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

12.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 9/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

13.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 12/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

14.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 13/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

15.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 14/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

16.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 10/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

17.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 23/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

18.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 16/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

19.-Ορισμός δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕιΜ421/2018 αίτησης κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων

20.-Ορισμός δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑΓ271/2018 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων

21.-Εξειδίκευση δαπανών 25ης Μαρτίου  

 

                                                   Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής                                                      

                                                        Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

1) Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.

2) Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.

3) Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

4) Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

5) Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νο Γουγουλάκη (κgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Mετεώρων info@dimosmeteoron.com.

6) Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

7) Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2432350235.

8) Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

9) Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

10) Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.