Δήμος Μετεώρων: Πρακτική άσκηση 35 φοιτητών Τ.Ε.Ι

1 1,003

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων συζητήθηκε το θέμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών (ΤΕΙ) στον Δήμο Μετεώρων» για το οποίο το σώμα:

Εγκρίνει την απασχόληση σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα τριάντα πέντε (35) άτομα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) χρόνων, που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας.

2) Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο και θα ασφαλιστούν στο Ι.Κ.Α, κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Υπουργού Οικονομικών.

Η εισήγηση στο θέμα ήταν:

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93,ΦΕΚ307 Β όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93,ΦΕΚ 502 Β, οι ΟΤΑ και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά την διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής .

Ο Δήμος μας κρίνει ότι μπορεί να απασχολήσει τριάντα πέντε (35) σπουδαστές ΤΕΙ σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας σε ειδικότητες σχετικές με το επάγγελμά τους.

Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι., που θα κάνουν πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 176,08€ κατά άτομο (ΚΥΑ 2040776/4589/23-6-94,όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93) και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε5/1303/86,ΦΕΚ Β ́168. Η ασφαλιστική εισφορά (1%) βαρύνει τον εργοδότη.

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραπάνω θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Οικονομικών. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης .

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
  1. Speedy Gonzales λέει

    Το κατόρθωμα που είναι;

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.