Δήμος Μετεώρων: Πόσα χρήματα παίρνουν ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

0 2,227

Κατά καιρούς έχουν γραφεί αρκετά ρεπορτάζ σε πανελλήνια βάση, για τους μισθούς που παίρνουν κατά την θητεία τους οι Δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του κάθε Δήμου.

Ο μισθός τους, όπως ορίζεται από το κράτος και σύμφωνα με το ΦΕΚ έχει ως εξής:

1. α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.

β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.
γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.
δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.

Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.
Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις.

Έτσι λοιπόν και βάση με την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τον Δήμο Μετεώρων η μισθοδοσία για τον μήνα Οκτώβριο σε δήμαρχο, αντιδημάρχους και πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Δήμαρχος: Θοδωρής Αλέκος

Αντιδήμαρχοι:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Σωτήρης Παπαχρήστος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.