Δήμος Καλαμπάκας: Πρόσληψη πέντε ατόμων ΠΕ μέσω ΑΣΕΠ για οκτώ μήνες

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων

0 215

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήμου Καλαμπάκα, για ειδικότητες Π.Ε Διοικητικού, αποφάσισε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η διάρκεια σύμβασης είναι 8 μηνών.

 Τα κύρια προσόντα είναι:

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ( Ε . Α . Π .) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π . Σ . Ε .) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

2. Γνώση Χειρισμό ύ Η / Υ στα αντικείμενα : α ) επεξεργασίας κειμένων , β ) υπολογιστικών φύλλων και γ ) υπηρεσιών διαδικτύου .

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή γερμανικής ή ιταλικής ή γαλλικής ή ρωσικής γλώσσας .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : ( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα )

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ( Ε . Α . Π .) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π . Σ . Ε .) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

2. Γνώση Χειρισμού Η / Υ στα αντικείμενα : α ) επεξεργασίας κειμένων , β ) υπολογιστικών φύλλων και γ ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3. Μέτρια γνώση της αγγλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή γαλλικής ή ρωσικής γλώσσας.

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η επιλογή θα γίνει μέσωα ΑΣΕΠ

Δίτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.