Δήμος Καλαμπάκας – Πρόσληψη 18 ατόμων με οκταμηνη σύμβαση

Σας ανακοινώνουμε ότι από τη Δευτέρα 30/6/2014 θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων

0 116

Σας ανακοινώνουμε ότι από τη Δευτέρα 30/6/2014 θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων

Σας ανακοινώνουμε ότι από τη Δευτέρα 30/6/2014 θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου η κάτωθι ανακοίνωση :

1. ΣΟΧ1/2014 με υπ. αριθ. πρωτ. 16055/17.6.2014, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 13959/26.6.2014 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8

6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΣΥΝΟΔΟΙ)

8

6

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8

3

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄-ΤΑΞΗΣ Γ΄ & ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄-ΤΑΞΗΣ Γ’

8

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β΄-ΤΑΞΗΣ Δ’

8

1

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 29/6/2014). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 9/7/2014.
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

Παρακαλούμε να δημοσιευθεί/μεταδοθεί ειδησεογραφικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.