Δήμος Καλαμπάκας – 8μηνες προσλήψεις 43 ατόμων

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας η πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου.

0 212

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας η πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου.

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας η πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου. Η ανακοίνωση και οι θέσεις έχουν ως εξής:

 

“Σας ανακοινώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου αναρτήθηκε η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 με αριθμ. πρωτ. 16617/30 – 5 -2011, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11515/8-6-2011 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 43 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα του εξής, ανα υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                            ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ Εργατών καθαριότητας –                                   8 μήνες                                                 20

συνοδών Απορριμματοφόρων

ΥΕ Εργατών πρασίνου                                            8 μήνες                                                 10

ΔΕ Ηλεκτρολόγων                                                  8 μήνες                                                  3

ΔΕ Καταμετρητών υδρομέτρων                             8 μήνες                                                  5

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων                           8 μήνες                                                  4

         Γ Κατηγορίας

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων                            8 μήνες                                                  1

             Γ Κατηγορίας

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

(Τελευταία δημοσίευση 17/06/2011). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 27/06/2011.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τα ΚΕΠ του Δήμου.”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.