Δικηγόρο όρισε ο Δήμος Καλαμπάκας για την υπόθεση δηλητηρίασης των αδέσποτων ζώων

Δικηγόρο όρισε η Οικονομική Επιτροπή Δ. Καλαμπάκας που συνεδρίασε τη Δευτέρα το μεσημέρι για την υπόθεση δηλητηρίασης των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Καλαμπάκας.

0 234

Δικηγόρο όρισε η Οικονομική Επιτροπή Δ. Καλαμπάκας που συνεδρίασε τη Δευτέρα το μεσημέρι για την υπόθεση δηλητηρίασης των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Καλαμπάκας.

Δικηγόρο όρισε η Οικονομική Επιτροπή Δ. Καλαμπάκας που συνεδρίασε τη Δευτέρα το μεσημέρι για την υπόθεση δηλητηρίασης των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Καλαμπάκας.

Η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α . των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν . 4270/14 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις » ( ΦΈΚ 143 Α /2014) β . των παρ . 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν . 4337/15 ( ΦΈΚ 129A/15) γ . του Π . Δ . 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » ( ΦΈΚ 145 Α /2016) όπως ισχύει ( ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12- 2016) δ . του νόμου Ν . 4194/2013 .

2. Την 622/17-9-2014 απόφαση του Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο να υπογράφει ” με εντολή Δημάρχου “.

3. Την ανάγκη για ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΈΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΔΈΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛ / ΚΑΣ

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσια σαρανταεπτά ευρώ και είκοσι λεπτά 347,20 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καλαμπάκας Κ . Α . Έ . 00-6111 οικ . έτος 2017 για την ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΈΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΔΈΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

Η απόφαση στη Διαύγεια

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.