Διεξήχθησαν στα Τρικάλα οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Πριν λίγες μέρες διεξήχθησαν και στην πόλη των Τρικάλων οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.).

0 275

Πριν λίγες μέρες διεξήχθησαν και στην πόλη των Τρικάλων οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.).

Πριν λίγες μέρες διεξήχθησαν και στην πόλη των Τρικάλων οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.).

Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο παρέχεται από την ελληνική πολιτεία και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Γι’αυτό άλλωστε και οι υποψήφιοι δεν καταβάλλουν παρά ένα μικρό ποσό για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Το Κ.Π.Γ. είναι ένα σύστημα ενιαίας εξέτασης και αξιολόγησης βάσει του οποίου πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης μιας γλώσσας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης ως προς τα επίπεδα και τους τύπους πιστοποίησης και τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ευρωπαϊκή του διάσταση διασφαλίζεται και από τη σύνδεσή του με το Διεθνές Δίκτυο Συστημάτων Πιστοποίησης International Certificate Conference (I.C.C.)

Εναρμονισμένο, λοιπόν, με την κλίμακα των έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας που έχει προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Κ.Π.Γ. έχει υιοθετήσει τα έξι επίπεδα ως εξής:

• Α1: Επίπεδο “Στοιχειώδους Γνώσης”

• Α2: Επίπεδο “Βασικής Γνώσης”

• Β1: Eπίπεδο “Μέτριας Γνώσης”

• Β2: Επίπεδο “Καλής Γνώσης”

• Γ1: Επίπεδο “Πολύ Καλής Γνώσης”

• Γ2: Επίπεδο “Άριστης Γνώσης”

Οι πρώτες εξετάσεις του Κ.Π.Γ. διενεργήθηκαν το 2003 για την πιστοποίηση του επιπέδου Β2 “Καλής Γνώσης” της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας. .

Αργότερα, σε δεύτερη φάση, άρχισαν να διενεργούνται εξετάσεις για την πιστοποίηση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας και σε άλλα επίπεδα από το Α1 επίπεδο “Στοιχειώδους Γνώσης” έως και το Γ1 επίπεδο “Πολύ Καλής Γνώσης”.

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση και κατοχύρωση της πολυγλωσσίας στις χώρες-μέλη της το σύστημα επεκτάθηκε και πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλες επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της Ε.Ε., των γειτονικών στην Ελλάδα χωρών, των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και σε άλλες γλώσσες για τις οποίες προκύπτουν ανάγκες πιστοποίησης γνώσης στον ελλαδικό χώρο.

Έτσι από το 2010 υλοποιούνται εξετάσεις επιπέδου Β και Γ στην Ισπανική Γλώσσα και από το 2011 εξετάσεις επιπέδου Β στην Τουρκική Γλώσσα.

Εξετάσεις πιστοποίησης του επιπέδου Γ2 “Άριστης Γνώσης” δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί για καμία γλώσσα.

Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο.

Τα επίπεδα Α1 και Α2 εξετάζονται εξ’αρχής (από το έτος 2008) μέσω ενός ενιαίου διαβαθμισμένου τεστ επιπέδου Α και ανάλογα με την βαθμολογία που κατοχυρώνει ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό επιπέδου Α1 ή Α2.

Το ίδιο συμβαίνει από το 2011 και για τα επίπεδα Β1 και Β2 μέσω της διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Β.

Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται σε μία προσπάθεια σύνδεσης του Κ.Π.Γ με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την αγγλική ο στόχος είναι το Β1-Β2 επίπεδο λόγω του ότι διδάσκεται για 12 έτη, από την 1η Δημοτικού έως και την 3η Λυκείου για αρκετές ώρες την εβδομάδα.

Για τη Β’ ξένη γλώσσα (γαλλικά ή γερμανικά) ο στόχος είναι το επίπεδο Α2-Β1 καθώς η διδασκαλία τους αρχίζει στην 5η Δημοτικού (όταν και αν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς δεν έχουν ακόμα συσταθεί οργανικές θέσεις καθηγητών Γαλλικής ή Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και συνεχίζεται μέχρι τη Γ’ λυκείου αλλά για δύο μόνο ώρες ανά εβδομάδα.

Στο Γυμνάσιο παρέχεται (σε περιορισμένο αριθμό σχολείων) και η δυνατότητα διδασκαλίας της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας καθώς και της Τουρκικής σε ειδικές περιπτώσεις μειονοτικών σχολείων της Βόρειας Ελλάδας.

Εντούτοις, παρόλο τον περιορισμένο χρόνο διδασκαλίας της Β’ ξένης γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο, αρκετά συχνά, μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για γλώσσα άλλη πλην της αγγλικής και καταφέρνουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των καθηγητών τους και των ιδίων φυσικά. Όταν μάλιστα δίνεται η δυνατότητα κάποιων επιπλέον ωρών μέσω του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Γυμνάσιο ή της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το Λύκειο, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι ακόμα καλύτερα.

Αποδεικνύεται, έτσι, ότι το ελληνικό δημόσιο σχολείο, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας και όχι μόνο, μπορεί να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και να συμβάλει στη μόρφωση και στην πρόοδο των μαθητών απαλλάσσοντας από επιπλέον οικονομικά βάρη τις οικογένειές τους.

Ζωντανό παράδειγμα οι μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων Ξένια Καρά και Ναταλία Γάλλου καθώς και οι μαθήτριες του

Γυμνασίου Βαλτινού : Κωνσταντίνα Αθανασίου, Κλαπανάρα Νικολέτα, Σατρατζέμη Ευαγγελία και Σατρατζέμη Ευαγγελία-Ελένη

οι οποίες συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας του περασμένου Μαΐου και έλαβαν το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Α2.

Θα θέλαμε να απευθύνουμε στις ανωτέρω μαθήτριες τα συγχαρητήριά μας για την επιτυχία τους και να τους ευχηθούμε να κατακτήσουν σύντομα και τον επόμενο στόχο τους που αφορά στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι μια σημαντική εμπειρία κατανόησης του κόσμου και των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους αυτός παρουσιάζεται από τους ομιλητές της. Πρόκειται για μια διαδικασία με ποικίλα εκπαιδευτικά οφέλη, ικανή να επηρεάσει και να εμπλουτίσει την αντίληψή μας για ό,τι μας περιβάλλει. Συνεπώς το μάθημα της ξένης γλώσσας στο σχολείο έχει μεν χρηστική αξία, για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά έχει παράλληλα σημαντική εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.