Διακοπή κυκλοφορίας την Κυριακή σε δρόμους της Καλαμπάκας – Ανακοίνωση

Εκτέλεση εργασιών μεταφοράς αντικειμένων (μετακόμισης) με ανυψωτικό μηχάνημα σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας.

0 179

Εκτέλεση εργασιών μεταφοράς αντικειμένων (μετακόμισης) με ανυψωτικό μηχάνημα σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας.

Εκτέλεση εργασιών μεταφοράς αντικειμένων (μετακόμισης) με ανυψωτικό μηχάνημα σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο Διευθυντής της Αστυνομίας Τρικάλων  έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 22/09/2017 έγγραφη αίτηση του κ. ΛΙΑΚΟΥ Ευθύμιου.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/17/1891931 από 22/09/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες μεταφοράς και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. – Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών μεταφοράς αντικειμένων (μετακόμισης) με ανυψωτικό μηχάνημα – όχημα σε υφιστάμενο διαμέρισμα πολυκατοικίας 2ου ορόφου επί της οδού Χατζηπέτρου αριθμ. 34 στην πόλη της Καλαμπάκας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο
– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την Κυριακή 24/09/2017 και κατά τις ώρες 13:00′ έως 14:30′, στις κάτωθι οδούς της Καλαμπάκας:

α) Δεληγιάννη ( μονόδρομος) και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χ. Τρικούπη έως το ύψος της πλατείας Δημουλά και β) στην οδό Χατζηπέτρου (μονόδρομος- συνέχεια-μετονομασία της οδού Δεληγιάννη) από το ύψος της πλατείας Δημουλά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες μεταφοράς, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

• μετα την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, απο το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.