Δ.Ε.Η – Απαγορεύεται να κόβει το ρεύμα

Θα απαγορεύεται στο εξής στη ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα σε καταναλωτές με δηλωμένη αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, όπως προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που ετοιμάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

0 206

Θα απαγορεύεται στο εξής στη ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα σε καταναλωτές με δηλωμένη αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, όπως προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που ετοιμάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Ο Κώδικας, ο οποίος θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά μόλις γίνει νόμος του κράτους, δίνει πολλές δυνατότητες στον πελάτη αν δεν πληρώσει σε 20 ημέρες τον λογαριασμό. Η οφειλή γράφεται έπειτα από δύο μήνες στον επόμενο λογαριασμό και, αν πάλι δεν υπάρξει εξόφληση, ο προμηθευτής προβαίνει σε διαδοχικές προειδοποιήσεις με δεκαήμερη προθεσμία προτού κηρύξει τον πελάτη του υπερήμερο.

Ολη αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 100 ημέρες και αν στο μεταξύ ο πελάτης προσφύγει σε ένδικα μέσα ή αμφισβητήσει εξωδίκως το ύψος των οφειλών, ο προμηθευτής δεν μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Βεβαίως, η καταβολή της οφειλής θα είναι έντοκη αν χάσει ο πελάτης την ένδικη μάχη.

Προνομιακή είναι και η αντιμετώπιση αν ο πελάτης ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργος, πάνω από 65 χρόνων ή με σοβαρά προβλήματα υγείας). Σε περιπτώσεις «ευάλωτων» πελατών απαγορεύεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης για τις εξής περιόδους: από τον Δεκέμβριο ως τον Μάρτιο καθώς και το δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου.

Και δόσεις
Προβλέπεται επίσης η εξόφληση λογαριασμών σε δόσεις, η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος με ευκολία, η προειδοποίηση δύο μηνών για αυξήσεις τιμολογίων, αλλά μένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα του «Τελευταίου Καταφυγίου» που είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.