“Χριστουγεννιάτικα ερωτήματα” – Του π. Βαρλαάμ Μετεωρίτου

0 160

Τὰ Χριστούγεννα πλησιάζουν, ἡ χαρὰ ξεχειλίζει, ἡ καρδιὰ αἰσιοδοξεῖ,

ἡ ψυχὴ γαληνεύει.

Τὰ Χριστούγεννα ἔφτασαν καὶ μαζί τους ἔρχονται καὶ τὰ ἐρωτήματα: Τί περιμένουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς γιορτές; Τί θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε;

Τί περιμένουμε

Ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα περιμένουμε χαρά, ἀγάπη, ζεστασιά, συντροφικότητα, νόστιμα φαγητά, ὄμορφα δῶρα, καὶ κυρίως, τὸν Χριστό.

Ἡ χαρὰ εἶναι τὸ βασικὸ συναίσθημα ποὺ συνδέεται μὲ τὰ Χριστούγεννα. Εἶναι ἡ χαρὰ τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ φέρνει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ λύτρωση στὸν κόσμο. Εἶναι ἡ χαρὰ τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν φίλων ποὺ μαζεύονται γιὰ νὰ γιορτάσουν μαζί. Εἶναι ἡ χαρὰ τῶν παιδιῶν ποὺ ὀνειρεύονται τὰ δῶρα τους.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνα ἄλλο βασικὸ συναίσθημα τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, ποὺ ἐκφράζεται μὲ πράξεις καλοσύνης καὶ προσφορᾶς.

Ἡ ζεστασιὰ εἶναι ἐπίσης ἕνα σημαντικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ἡ ζεστασιὰ τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν φίλων, ποὺ μᾶς περιβάλλει καὶ μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς καὶ ἀγαπητοί. Εἶναι ἡ ζεστασιὰ τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ εἶναι γεμᾶτο μὲ φῶς καὶ ἀρώματα.

Ἡ συντροφικότητα εἶναι ἐπίσης μιὰ σημαντικὴ ἀξία τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ἡ συντροφικότητα τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν φίλων, ποὺ μᾶς δίνει χαρὰ καὶ δύναμη. Εἶναι ἡ συντροφικότητα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι πάντα κοντά μας.

Τὰ νόστιμα φαγητὰ εἶναι ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ἡ εὐκαιρία νὰ μαζευτοῦμε ὅλοι μαζὶ γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὶς ἀγαπημένες μας γεύσεις.

Τὰ ὄμορφα δῶρα εἶναι μιὰ ἔκφραση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐκτίμησής μας πρὸς τοὺς ἀγαπημένους μας. Εἶναι μιὰ εὐκαιρία νὰ τοὺς κάνουμε χαρούμενους καὶ νὰ τοὺς δείξουμε πόσο τοὺς ἀγαπᾶμε.

Καὶ φυσικά, ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ κέντρο τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ὁ λόγος ποὺ γιορτάζουμε αὐτὲς τὶς γιορτές. Εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς σώσει.

Τί θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε

Ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε τὸ ἄγχος, τὴν πίεση, τὶς συγκρούσεις καὶ τὴν ὑπερβολή.

Τὸ ἄγχος καὶ ἡ πίεση εἶναι συχνὰ συνέπεια τῆς ὑλικῆς προετοιμασίας γιὰ τὰ Χριστούγεννα. Θέλουμε νὰ τὰ κάνουμε ὅλα τέλεια, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ ὑπερβολὲς καὶ νὰ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ πραγματικὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων.

Οἱ συγκρούσεις εἶναι ἐπίσης συχνὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι πιὸ κουρασμένοι καὶ εὐερέθιστοι καὶ εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ δημιουργηθοῦν παρεξηγήσεις.

Ἡ ὑπερβολὴ εἶναι ἐπίσης ἕνα πρόβλημα κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Χριστουγέννων. Θέλουμε νὰ κάνουμε ὅλα τὰ καλύτερα, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ σπατάλη καὶ σὲ ὑπερκατανάλωση.

Πῶς νὰ προετοιμαστοῦμε

Γιὰ νὰ ζήσουμε ἀληθινὰ Χριστούγεννα, εἶναι σημαντικὸ νὰ προετοιμαστοῦμε σωστά.

Ἀρχικά, πρέπει νὰ ἀναλογιστοῦμε τί περιμένουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς γιορτές. Τί θέλουμε νὰ ἐπιτύχουμε; Τί θέλουμε νὰ βιώσουμε;

Στὴ συνέχεια, πρέπει νὰ θέσουμε ρεαλιστικοὺς στόχους. Δὲν χρειάζεται νὰ κάνουμε τὰ πάντα τέλεια. Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ περάσουμε χρόνο μὲ τὰ ἀγαπημένα μας πρόσωπα καὶ νὰ ζήσουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Τέλος, πρέπει νὰ ὀργανώσουμε τὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ προετοιμασία μας. Ἡ ὑλικὴ προετοιμασία περιλαμβάνει τὴν ἀγορὰ ἢ κατασκευὴ τῶν ἀπαραίτητων εἰδῶν καὶ τὴν προετοιμασία τῶν γευμάτων. Ἡ πνευματικὴ προετοιμασία περιλαμβάνει τὴ μελέτη τῆς Βίβλου, τὴν προσευχὴ καὶ τὴ συμμετοχὴ στὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας νὰ ἔχετε μιὰ χαρούμενη καὶ εὐλογημένη Χριστουγεννιάτικη περίοδο!

Νὰ ἔχετε ὑγεία, εὐτυχία, καὶ ἀγάπη σὲ ὅλο τὸ χρόνο!

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr