ΑΣΕΠ: Όλες οι αλλαγές στις προσλήψεις

0 357

Ριζικά θα αλλάξει η διαδικασία των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, με νέο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στην Βουλή. Στόχος των αλλαγών, όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι να εκσυγχρονιστεί το ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις να γίνονται γρηγορότερα, με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Το άρθρο αυτό γράφτηκε από έναν ακαδημαϊκό συγγραφέα της iziPen για την επίκαιρη ενημέρωση σας σχετικά με τις προσλήψεις ΑΣΕΠ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ”

Πιο συγκεκριμένα, με τις μεταρρυθμίσεις, θα αλλάξει ο νόμος 2190/94 που ισχύει μέχρι σήμερα στο ΑΣΕΠ και η επιλογή των δημόσιων υπαλλήλων θα προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα. Με το νέο νομοσχέδιο, οι υποψήφιοι που θέλουν να προσληφθούν, θα δίνουν υποχρεωτικά γραπτές εξετάσεις. Θα διεξάγονται ηλεκτρονικά μία φορά κάθε χρόνο και θα αποτελούνται από τρία μέρη: τα γνωστικά πεδία, τις δεξιότητες και τα τεστ προσωπικότητας.

Για όλους τους υποψηφίους θα είναι ίδιες οι εξετάσεις και η διαφοροποίηση των θεμάτων θα γίνεται μόνο στα γνωστικά πεδία. Όπως στις Πανελλήνιες, έτσι και στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, θα υπάρχει η “Τράπεζα Θεμάτων”. Οι ερωτήσεις της γραπτής δοκιμασίας, θα προκύπτουν μετά από κλήρωση με ειδικό λογισμικό ενός συνόλου ερωτήσεων που θα βρίσκεται στην “Τράπεζα”. Την ευθύνη αυτής της  “Τράπεζας ” θα την έχει το ΑΣΕΠ. Οι κενές θέσεις εργασίας θα καλύπτονται από τους υποψηφίους που έχουν την καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις.

Θα αναπτυχθεί, ακόμη, ένα επιστημονικό εργαλείο που θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης της χώρας, για να ελέγξει διεξοδικά τα άτομα πριν να προσληφθούν στις θέσεις του Δημοσίου. Μέχρι σήμερα, για την πρόσληψη των υπαλλήλων, ήταν απαραίτητα μόνο τα τυπικά προσόντα. Πλέον, το σύστημα των εξετάσεων θα προάγει την ικανότητα του υποψηφίου για την εκάστοτε θέση. Έτσι, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει την θέση που του ταιριάζει περισσότερο, ανάλογα με τις δεξιότητές του.

ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

Επιπρόσθετα, με το παλιό νόμο, ο κάθε φορέας εξέδιδε διαφορετική προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας στο ΑΣΕΠ. Ωστόσο, στο μέλλον, θα υπάρχει μόνο μία προκήρυξη πρόσληψης από όλους τους φορείς που θα ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο. Έτσι, κάθε Ιανουάριο, θα ανακοινώνονται στο υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά όλες οι κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στους φορείς. Στην συνέχεια, θα γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι θέσεις μέσω κατατάξεων και αποσπάσεων εργαζομένων. Οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν από αυτή την κινητικότητα των ατόμων, θα καταγράφονται τον Μάιο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, θα εγκρίνεται και θα δημοσιοποιείται ένα πακέτο προσλήψεων για το επόμενο έτος.

Επίσης, θα αναπτυχθεί η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο ΑΣΕΠ και στους φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης. Δηλαδή, το ΑΣΕΠ θα λαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος κλπ) ηλεκτρονικά και άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίσουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι. Ακόμα, θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης νέων εργαζομένων. Έτσι, το διάστημα ανάμεσα στην υποβολή αιτήματος του φορέα και της ανακοίνωσης των διοριστέων, δεν θα ξεπερνά το έναν χρόνο.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Συμπληρωματικά, για να τηρηθούν οι αρχές της ισότητας, της αντικειμενικότητας  και της αξιοκρατίας με το νέο νομοσχέδιο, θα αλλάξει και ο τρόπος επιλογής των διοικήσεων του δημόσιου τομέα. Έτσι, θα αποσυνδεθεί η Κυβέρνηση από την δημόσια διοίκηση. Πιο αναλυτικά, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής τα άτομα που δεν μπορούν να διοριστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα. Ακόμα, τα άτομα που θα συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία, θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, να γνωρίζουν άριστα μία ξένη γλώσσα και να έχουν διοικητική εμπειρία τριών χρόνων στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Στην συνέχεια, θα δημιουργηθεί μία επιτροπή που θα επιλέγει τα στελέχη του Δημοσίου. Αυτή θα αποτελείται από πέντε μέλη και θα εξετάζει τους υποψηφίους μέσω μίας δομημένης συνέντευξης. Μόλις ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, η κριτική επιτροπή θα αναφέρει τους τρεις επικρατέστερους υποψήφιους και ο αρμόδιος υπουργός θα λαμβάνει την τελική απόφαση. Η θητεία των διορισμένων σε αυτές τις θέσεις, θα είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι αλλαγές στο ΑΣΕΠ πιθανότατα θα εφαρμοστούν την άνοιξη του 2022. Τα θετικά ή τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών των αλλαγών, θα αναδειχθούν καλύτερα τα επόμενα χρόνια.

Την επιμέλεια και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου άρθρου ανέλαβε ένας επαγγελματίας writer της izipen.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.