Απάντηση Κουτρουμάνη σε Ν. Λέγκα για το ΙΚΑ Καλαμπάκας

Απαντήσεις στα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμπάκας αλλά και σε μονάδες του Νομού Τρικάλων επιχειρεί να δώσει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Τρικάλων και αν. τομεάρχη ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας Ν.Λέγκα.

0 216

Απαντήσεις στα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμπάκας αλλά και σε μονάδες του Νομού Τρικάλων επιχειρεί να δώσει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Τρικάλων και αν. τομεάρχη ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας Ν.Λέγκα.

Απαντήσεις στα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμπάκας αλλά και σε μονάδες του Νομού Τρικάλων επιχειρεί να δώσει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Τρικάλων και αν. τομεάρχη ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας Ν.Λέγκα.

 

Αποφεύγει ωστόσο να δώσει σαφή χρονοδιαγράμματα και να δεσμευτεί για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος χώρος της Υγείας και της Περίθαλψης στο Νομό Τρικάλων.

Τα βασικά σημεία της απάντησης έχουν ως εξής:

Η Διοίκηση του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας ότι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε μονάδας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποιητική στελέχωση και έχοντας πλήρη γνώση των ελλείψεων σε προσωπικό που παρατηρούνται στις μονάδες του έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη διοικητικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα:

Μετά από έγκριση από τους αρμόδιους φορείς αιτήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, είχε δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ η 8Κ/2008 προκήρυξη για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ στο Ίδρυμα. Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας ΠΕ (200 άτομα) και ΔΕ (683 άτομα) έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ εντός του έτους 2010 και έχουν αποσταλεί οι πίνακες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επισημαίνεται, ότι η απορρόφηση των επιτυχόντων της ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Νόμου 3833/10, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ 1 και 2 του Νόμου 3986/2011, με τις οποίες θεσπίστηκε ένα σύνολο μέτρων, που αφορούν στον περιορισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού για τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέτρα, ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων θα πραγματοποιείται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας μέχρι την 31-12-2015, με τον περιορισμό ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων, με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα.

Προκειμένου να αρχίσει η σταδιακή απορρόφηση των διοριστέων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες μετά την 1-1-2009 και των οποίων εκκρεμεί ακόμη η πρόσληψη απαιτείται προηγουμένως να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα προτεραιότητας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με σειρά προτεραιότητας από το φορέα υποδοχής (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) έως τις 31.12.2011.  Για τις ανωτέρω προσλήψεις δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3833/2010.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βρίσκεται στη διαδικασία πρόσληψης όσων εκ των ανωτέρω πληρούν τις προϋποθέσεις για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, δεδομένου ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2011 και στο ειδικό αποθεματικό για το έτος 2011 στους αντίστοιχους κωδικούς για τη μισθοδοσία του διοικητικού προσωπικού που θα προσληφθεί στο Ίδρυμα.

Επιπρόσθετα το Υπουργείο στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού, έχει προωθήσει αίτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έγκριση της Επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ για την κάλυψη 2.126 θέσεων μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων 1.761 διοικητικού προσωπικού (722 κατηγορίας ΠΕ, 32 κατηγορίας ΤΕ και 1007 κατηγορίας ΔΕ) και 365 βοηθητικού προσωπικού, ώστε να βοηθηθούν οι υπάλληλοι στο έργο τους προκειμένου να συμβάλλουν στις αυξημένες προσδοκίες και τα νέα πρότυπα διοίκησης που έχει θέσει σαν στόχους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμπάκας υπηρετούν 7 διοικητικοί υπάλληλοι (κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ενώ προβλέπονται 11 θέσεις.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα ανωτέρω για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το Νομό Τρικάλων προβλέπεται η πρόσληψη δύο υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με την προκήρυξη 8 Κ/2008, καθώς επίσης και έξι υπαλλήλων ΔΕ κατηγορίας με την προκήρυξη 9Κ/2008 εκ των οποίων ο ένας έχει ήδη τοποθετηθεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμπάκας ενώ προτίθεται να τοποθετήσει και άλλους.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαμπάκας τοποθετήθηκε Προϊσταμένη Διεύθυνσης της οποίας εκκρεμεί η ανάληψη υπηρεσίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.