Απάντηση για τις αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων σε Καλαμπάκα και Τρίκαλα μέσω της Δ.Ε.Η από τον Υφυπουργό Οικονομικών

Γραπτή απάντηση στην ΑΝΑΦΟΡΑ την οποία είχε καταθέσει ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ.κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ με θέμα «αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων, σε Καλαμπάκα και Τρίκαλα, μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.» έδωσε ο Υφυπουργός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

0 114

Γραπτή απάντηση στην ΑΝΑΦΟΡΑ την οποία είχε καταθέσει ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ.κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ με θέμα «αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων, σε Καλαμπάκα και Τρίκαλα, μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.» έδωσε ο Υφυπουργός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Γραπτή απάντηση στην ΑΝΑΦΟΡΑ την οποία είχε καταθέσει ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ.κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ με θέμα «αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων, σε Καλαμπάκα και Τρίκαλα, μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.» έδωσε ο Υφυπουργός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Στην εν λόγω αναφορά ο κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, εκφράζει τον προβληματισμό του για στις αυξήσεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) του 2013 το οποίο αντικατέστησε το Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ετών 2011 και 2012. Αυξήσεις οι οποίες φτάνουν και το 100% λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού.
Ο κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς ν’ αναλάβουν τα αναγκαία μέτρα προς άρση της αδικίας εις βάρος των πολιτών του Νομού Τρικάλων και άλλων Νομών.

Παραθέτουμε την ΑΝΑΦΟΡΑ του κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, καθώς και την απάντηση του Υπουργού.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τους Υπουργούς:
1)Οικονομικών
2)Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
3)Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
4)Υποδομών, Μεταφορών& Δικτύων

ΘΕΜΑ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
Το Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ετών 2011 και 2012, αντικαταστάθηκε από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) του 2013. Το ΕΕΤΑ παρόλο που προβλέπονταν μειωμένο κατά 15%, σε πολλές περιπτώσεις είναι αυξημένο έως και 100%, εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του.
Συγκεκριμένα, υπολογίζεται (σύμφωνα με το νόμο 4152/2013) με βάση «το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62)».
Ιδιαίτερες αυξήσεις παρουσιάζουν οι χρεώσεις στις περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών και οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% περίπου των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Για τις περιοχές αυτές, ο υπολογισμός γίνεται βάσει της μέσης τιμής ζώνης του δήμου ή της κοινότητας, όπως αυτή προκύπτει από τα αρχεία της οικείας Δ.Ο.Υ. Να σημειωθεί πως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρήθηκε αύξηση των αντικειμενικών αξιών (τιμές ζώνης), σε πολλές περιοχές της Χώρας, είτε με Υπουργικές Αποφάσεις ή με αποφάσεις των Δήμων.
Τα παραπάνω, πρακτικά, συνεπάγονται αύξηση του τέλους, που φτάνει και το 33% σε ορισμένες περιοχές του Νομού Τρικάλων (προφανώς το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους Νομούς) με αποτέλεσμα να εντείνονται τα ήδη δυσβάσταχτα οικονομικά προβλήματα των αντίστοιχων κατοίκων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε να με ενημερώσετε σχετικά με τις κινήσεις στις οποίες προτίθενται να προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αποκατασταθεί η ως άνω περιγραφόμενη αδικία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ηλίας Βλαχογιάννης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
“Σύμφωνα με την περίπτωση (5) της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ λαμβάνονται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στη βάση πληροφοριών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του α. 24 του ν. 2130/1994 (Α’62).

Στην ίδια διάταξη προβλεπόταν η υποχρέωση των δήμων όλης της χώρας να ελέγξουν αν, στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο ΔΕΛΔΗΕ. περιλαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου και αν αποτυπώνονται ο. ορθές τιμές ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, να προβούν σε διόρθωσή τους με την αποστολή των νέων στοιχείων στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την 31η Μαΐου 2013.

Σε περίπτωση μη αναγραφής τιμής ζώνης στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Λ.Δ.Η.Ε.). ως τιμή ζώνης λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών ζώνης της δημοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιμές στη δημοτική ενότητα, λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών ζώνης του δήμου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιμές στο δήμο, λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών ζώνης του νομού.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ήδη επεξεργάζεται αιτήματα και προτάσεις φορέων και πολιτών στο πλαίσιο της κατάρτισης του νομοσχεδίου για το νέο ενιαίο φόρο επί των ακινήτων, ο οποίος θα καταργήσει και το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.