Απαγόρευση Αλιείας στον Πηνειό Ποταμό, Λίμνες κ.τ.λ. της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

0 548

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη; 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης
  2. Την αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του αναπληρωτή συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης (ΦΕΚ4788/Β/26-10-2018) <Έγκριση της 146/2018(ορθή επανάληψη) επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως ισχύει

3.Το Π.Δ. 235/79 «Περί ρυθμίσεως εντός των ποταμών διενεργουμένης αλιείας

  1. Τον Αλιευτικό Κώδικα όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1740/87. 
  2. Το Ν.2040/92 αρθ.9 παρ.2 <Περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας>
  3. Το Β.Δ. 142/70 αρθ.2 παρ.12 <Περί αλιείας υδρόβιων ζώων και προστασίας αυτών>

7.Το Π.Δ.373/85 (Ερασιτεχνική αλιεία)

8.Το Ν.2332/95 Απαγόρευση Αλιείας

  1. Την υπ. άρ.1139/2-1-2014 (ΑΔΑ: ΡΨ2Κ7ΛΡ-ΖΦ6) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (Περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Θεσσαλίας)
  2. Το γεγονός ότι η απαγόρευση αλιείας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  1. Απαγορεύουμε την αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο στον Πηνειό ποταμό και τους παραποτάμους, κανάλια, τεχνητές λίμνες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, από 01-04-2024 έως 15-05-2024 για την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών.
  2. Την τήρηση της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν οι Αστυνομικές αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας των.
  3. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.420/70, Ν.1740/87, Ν.2040/92

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr