Αναστάτωση στο Ματονέρι για την υλοτομία του «Διακατεχόμενου Δάσους Ματονερίου»

Αναφορά – διαμαρτυρία 97 κατοίκων του χωριού Ματονερίου Καλαμπάκας,

0 334

Αναφορά – διαμαρτυρία 97 κατοίκων του χωριού Ματονερίου Καλαμπάκας,

Αναφορά – διαμαρτυρία 97 κατοίκων του χωριού Ματονερίου Καλαμπάκας, προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών,

Κύριοι Γενικοί

1. Το χωριό μας (Ματονέρι) ήταν ανέκαθεν τσιφλίκι και ως εκ τούτου αποτέλεσε αντικείμενο αγοραπωλησίας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή την 27 Σαμές 1281 ή 19 Ιουλίου 1864 στους αρχικούς δικαιοπαρόχους μας :1) Χρήστο Αναγνωστιάδη και Ιωάννη Αναγνωστιάδη κατά τα 181 και 2/3 του 1/400 και του Δημητρίου Κρίτσα κατά 18 και 1/3 του 1/400 ήτοι κατά 200/400 εξ’ αδιαιρέτου και β) τα υπόλοιπα 200/400 εξ’ αδιαιρέτου αγοράσθηκαν από τους κατοίκους Ματονερίου, Δήμο Δ. Κατσογιάννη, Δημ. Παράσχη, Αθανάσιο και άλλους κατοίκους Ματονερίου.
Δυνάμει του υπ’ αριθ. 29916/8-10-1907 διανεμητηρίου συμβολαίου του τότε συμ/φου Τρικάλων Γ. Χατζηγώγου , έγινε εξώδικη διανομή του δασοκτήματος μεταξύ των τότε συγκυρίων.
Το έτος 1912 και ειδικότερα με το υπ’ αριθ. 27641/13-4-1912 συμβόλαιο του συμ/φου Τρικάλων Γεωργ. Σταμουλάκη φαίνεται ότι οι Χρήστος και Ιωάννης Αναγνωστιάδης επώλησαν σε 29 κατοίκους Ματονερίου ολόκληρη την μερίδα που είχαν λάβει από την διανομή, εκτός από την υπό στοιχείο Α μερίδα των τμημάτων με τους λατινικούς χαρακτήρας VI και VII του τοπογραφικού διαγράμματος της διανομής, τα οποία ενώ είχαν συμφωνήσει να τα μεταβιβάσουν στους κατοίκους, τα παρακράτησαν για τον εαυτό τους οι πωλητές εν αγνοία των κατοίκων οι πλειοψηφία των οποίων ήταν αγράμματοι και για να μην αντιληφθούν την απάτη τους παραχώρησαν τις εντός των τμημάτων αυτών ευρισκόμενες διάσπαρτες αγροτικές εκτάσεις και το δικαίωμα ξύλευσης και βοσκής των κατοίκων εντός των τμημάτων αυτών.
Τα ανωτέρω υπό στοιχείο Α τεμάχια, είχαν εμβαδόν μετά την διανομή σύμφωνα με το σχετικό συμβόλαιο και το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο παραπέμπει το συμβόλαιο, το με αριθμό VI τμήμα 944,47 στρέμματα και το VII τμήμα 358,366 στρέμματα, δηλαδή συνολικά 1303,366 στρέμματα δασικών και αγροτικών (διάσπαρτων περίπου 300,00 στρέμματα).
Παρά το γεγονός ότι οι Αφοί Αναγνωστιάδη και Κρίτσα είχαν μεταβιβάσει τις υπο στοιχεία Α εκτάσεις της διανομής, προσέφυγαν, ερήμην βεβαίως των κατοίκων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας το έτος 1918 κατά του Κων. Ρούβαλη διεκδικώντας έκταση εμβαδού 1.897 στρεμμάτων στην οποία συμπεριλαμβάνονταν οι αγροτοδασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός της ανωτέρω εκτάσεως των 1.303,366 στρεμμάτων (δηλαδή διεκδίκησαν και τους αγρούς τους οποίους είχαν μεταβιβάσει μερικά έτη ενωρίτερον) και επι πλέον αυτών έκταση 593,634 στρεμμάτων την οποία επίσης είχαν μεταβιβάσει στους κατοίκους Ματονερίου με το προαναφερόμενο συμβόλαιο του 1912. Στην δίκη αυτή παρενέβη και το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο διεκδικούσε την έκταση, εκδόθηκε δε η υπ’ αριθ. 18/1918 απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και οι Αφοί Αναγνωστιάδη και Κρίτσα αναγνωρίσθηκαν νομείς εκτάσεως εμβαδού 1.897 στρεμμάτων. Συνεπεία της αποφάσεως που εκδόθηκε, έκτοτε οι δασικές εκτάσεις των ανωτέρω τμημάτων (VI και VII), συνολικής εκτάσεως 1003,366 στρεμμάτων (1303,366-300,00) θεωρούνταν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες ως διακατεχόμενες έναντι του δημοσίου από ιδιώτες και είναι γνωστές υπο την επωνυμία «Διακατεχόμενο Δάσος Ματονερίου».

2. Από το έτος 1958 περίπου και εντεύθεν στο δάσος αυτό δεν έγινε υλοτομία από τους φερόμενους ιδιώτες διακατόχους, παρά το γεγονός ότι εγκρίνονταν διαχειριστικές μελέτες από το Δασαρχείο Καλαμπάκας, διότι το δάσος κατελήφθη από τους κατοίκους του Ματονερίου και όσες φορές επεδίωξαν οι φερόμενοι ως διακάτοχοι ιδιώτες να το υλοτομήσουν, εμποδίστηκαν από τους κατοίκους. Σήμερα φέρονται ως διακάτοχοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό , οι κληρονόμοι Αθανασίου Μπάτζιου οι οποίοι έχουν κάνει αποδοχή κληρονομίας επ’ ωφελεία απογραφής, δηλαδή στην πραγματικότητα σήμερα δεν έχουν κανένα δικαίωμα, αφού θα αποκτήσουν τέτοιο μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης της περιουσίας του πατέρα τους και εάν υπάρχει ενεργητικό της κληρονομίας και ο Θεόδωρος Δημητρίου Τσαρουχάς, έμπορος ξυλείας.

3. Εν όψει των ανωτέρω οι κάτοικοι επειδή από το 1955 ουσιαστικά διακατέχουν αυτοί το δάσος, άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας αγωγή με αριθμό καταθ. 55/2-10-2013 αγωγή τους, με την οποία ζητούσαν να αναγνωρισθούν οι κάτοικοι διακάτοχοι του δάσους, αντί των Μπάτζιου-Τσαρουχά. Λόγω του θανάτου του κ. Μπάτζιου, η αγωγή αναβλήθηκε και εκδικάζεται εν τέλει την 19 Μαίου του 2017.
Ενώ εκκρεμούσε η αγωγή μας, αντίγραφο της οποίας είχε επιδοθεί και στο Δασαρχείο και στην Επιθεώρηση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από αίτημα των Μπάτζιου-Τσαρουχά, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3536/113926/26-09-2016 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος, εγκρίθηκε η «Διαχειριστική Μελέτη του Διακατεχόμενου Δάσους Ματονερίου περιφέρειας Δασαρχείου Καλαμπάκας για τα έτη 2016-2020», στην οποία προβλέπεται η διενέργεια αποψιλωτικής υλοτομίας του δάσους. Με την παραπάνω εγκριτική απόφαση δίδεται το δικαίωμα στους ιδιώτες διακατόχους να διενεργήσουν υλοτομίες και να εισπράξουν το τίμημα από την πώληση της ξυλείας. Η Επιθεώρηση Δασών δηλαδή, αντί να αναμείνει την έκβαση της δίκης σχετικά για το ποιός έχει δικαιώματα διακατοχής στο Δάσος, ουσιαστικά αναγνώρισε ως διακατόχους τους ιδιώτες, δίνοντας σε αυτούς σοβαρό επιχείρημα για τα μεταξύ μας δικαστήρια .

4.Την 17-09-2016 το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε Παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας , στην μεταξύ ημών και ιδιωτών φερομένων διακατόχων δίκη, με την οποία διεκδικεί τη νομή της επίδικης εκτάσεως. Δηλαδή ενώ το δημόσιο με την Παρέμβασή του ισχυρίζεται ότι το ίδιο είναι νομέας και διακάτοχος, οι υπηρεσίες ενεργώντας εντελώς αντίθετα από αυτά που ισχυρίζεται το Ν.Σ.Κ. , δίνουν άδεια υλοτομίας στους ιδιώτες ως διακατόχους του δάσους!!!!, δηλαδή οι υπηρεσίες (Επιθεώρηση Δασών, Δασαρχείο) και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ισχυρίζονται δύο εντελώς διαφορετικά πραγματικά και νομικά περιστατικά ως προς τη νομή επί του δάσους, προς βλάβην βεβαίως και του ίδιου του Δημοσίου και ημών των αιτούντων.

Κύριοι Γενικοί

Οπως προαναφέρουμε οι κάτοικοι εδώ και εξήντα (60) χρόνια δεν έχουν επιτρέψει να γίνει υλοτομία από τους ιδιώτες φερόμενους διακατόχους και δεν θα το επιτρέψουν ούτε και τώρα, λαμβανομένου μάλιστα υπόψιν ότι τυχόν αποψιλωτική υλοτομία του δάσους, λόγω της μικρής του εκτάσεως μόνο ζημία θα προξενήσει.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ οι ιδιώτες δεν θα υποστούν ζημία αφού η υλοτομία μπορεί να γίνει και το επόμενο έτος, σας καλούμε να παρέμβετε στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο Καλαμπάκας, Επιθεώρηση Δασών), έτσι ώστε να μην υλοποιήσουν την μελέτη και να μην προβούν τουλάχιστον μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Ειρηνοδικείο, στην εγκατάσταση των ιδιωτών στο δάσος για την διενέργεια υλοτομίας, διότι ο ερχομός στο χωριό μας συνεργείων υλοτομίας των ιδιωτών, είναι βέβαιον ότι θα δημιουργήσει μεγάλη κοινωνική έκρηξη και συγκρούσεις ανάμεσα στους κατοίκους και τα μέλη των συνεργείων και θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις

Λάρισα 4-05-2017
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΠΡΟΣ:
1. ΤΟΝ κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ\ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ρούστας Κων/νος του Δημητρίου και της Ελένης
Παράσχης Βασίλειος του Ελευθερίου και της Αικατερίνης
Ρόβας Κων/νος του Σωτηρίου και της Ελένης
Ρούστας Γεώργιος του Ηλία και της Φανής
Κύργος Κων/νος του Νικολάου και της Αγγελικής
Ρούστας Ιωάννης του Αποστόλου και της Αλεξάνδρας
Νάσικας Κων/νος του Γεωργίου και της Φανής
Κόρκας Ηλίας του Νικολάου και της Βασιλικής
Νάσικας Βασίλειος του Παντελή και της Φανής
Κόρκας Κων/νος του Βασιλείου και της Αρχοντής
Μέκρας Στέργιος του Αθανασίου και της Βασιλικής
Γκιάστας Αθανάσιος του Γεωργίου και της Μαρίας
Κύργος Δημήτριος του Νικολάου και της Αγγελικής
Νάσικας Πέτρος του Κων/νου και της Αικατερίνης
Ρούστας Θεόδωρος του Ιωάννη και της Ουρανίας
Γκιάστας Δημήτριος του Γεωργίου και της Μαρίας
Γκιάστας Ιωάννης του Γεωργίου και της Μαρίας
Κατσογιάννης Κων/νος του Σωτηρίου και της Μαρίας
Μέμτσας Σταύρος του Γεωργίου και της Αγορίτσας
Θώμος Γεώργιος του Αθανασίου και της Βασιλικής
Θώμος Δημήτριος του Νικολάου και της Θεοδώρας
Κοντομήτρος Χρήστος του Αθανασίου και της Στυλιανής
Κόρκας Κων/νος του Νικολάου και της Γεωργίας
Κατσογιάννης Σωτήριος του Κων/νου και της Μαρίας
Ταμπουρής Κων/νος του Σωτηρίου και της Αλεξάνδρας
Μέμτσας Αλέξανδρος του Γεωργίου και της Στυλιανής
Παπαγιάννης Στέργιος του Αλέξανδρου και της Ευαγγελίας
Σκαρίπας Δημήτριος του Σωτηρίου και της Παρασκευής
Ρούστας Δημήτριος του Γεωργίου και της Θεοδώρας
Ρούστας Βασίλειος του Νικολάου και της Γεωργίας
Κατσογιάννης Γεώργιος του Δημητρίου και της Ανθής
Παπαγιάννης Ηλίας του Ιωάννη και της Αικατερίνης
Σκαρίπας Ιωάννης του Σωτηρίου και της Παρασκευής
Κατσογιάννη Ευαγγελία του Γεωργίου και της Μαρίας.
Μαντζαβέλας Νικόλαος του Χρήστου και της Θεοδώρας
Κόρκας Νικόλαος του Κων/νου και της Θεοδώρας
Ρούστας Κων/νος του Γεωργίου και της Θεοδώρας
Κατσογιάννης Αθανάσιος του Δημητρίου και της Ανθής
Ρούστας Αναστάσιος του Γεωργίου και της Ανδρονίκης
Ρούστας Ιωάννης του Σωτηρίου και της Αλεξάνδρας
Ταμπούρης Ιωάννης του Σωτηρίου και της Αλεξάνδρας
Παπαγιάννη Ελένη του Δημητρίου και της Παρασκευής
Ρούστας Γεώργιος του Δημητρίου και της Παρασκευής
Κοντομήτρος Βασίλειος του Αθανασίου και της Στυλιανής
Κύργος Απόστολος του Νικολάου και της Αγγελικής
Κόρκα Γεωργία του Αποστόλου και της Μαρίας χα Γεωργίου Κόρκα
Ρούστας Σπυρίδων του Γεωργίου και της Ελένης
Ρούστα Παρασκευή του Αθανασίου και της Στυλιανής χα Κων/νου Ρούστα
Ρούστα Γεωργία του Νικολάου και της Μαρίας χα Κων/νου Ρούστα
Γκιάστας Γεώργιος του Αθανασίου και της Βασιλικής
Γκιάστας Απόστολος του Αθανασίου και της Βασιλικής
Μέμτσα Βασιλική του Αναστασίου και της Ευαγγελίας χα Νικολάου Μέμτσα
Κόρκας Κων/νος του Γεωργίου και της Βασιλικής
Κατσογιάννη Παρασκευή του Θεοδώρου και της Αγγελικής χα Νικολ. Κατσογιάν.
Ρούστα Αγγελική του Κων/νου και της Θεοδώρας, χα Αθανασ. Ρούστα
Μαντζαβέλας Βασίλειος του Χρήστου και της Θεοδώρας
Μαντζαβέλας Τηλέμαχος του Χρήστου και της Θεοδώρας
Κατσογιάννης Γεώργιος του Ηλία και της Στυλιανής
Γκιάστας Νικόλαος του Αποστόλου και της Μαρίας
Ντιβούλιας Σωτήριος του Αθανασίου και της Μαρίας
Τρίμα Γεωργία του Μιχαήλ και της Παρασκευής
Ρούστας Παύλος του Ιωάννη και της Ουρανίας
Ρούστα – Μαρισιάνου Μαρία του Ηλία και της Φανής
Ρόβας Νικόλαος του Γεωργίου και της Βασιλικής
Ρούστα Ευαγγελία του Κων/νου και της Γεωργίας συζ. Β. Ρούστα
Παράσχη Αικατερίνη του Βασιλείου και της Ελισάβετ
Παράσχη Αντωνία του Βασιλείου και της Ελισάβετ
Κόρκα Αρχοντή του Γεωργίου και της Γεωργίας
Ρούστα – Καπούλα Βασιλική του Κων/νου και της Γεωργίας
Αβραμούλη Αναστασία του Ζήση και της Δέσποινας
Μέκρας Ευάγγελος του Στέργιου και της Μαρίας
Κατσογιάννης Χρήστος του Κων/νου και της Βασιλικής
Κατσογιάννης Δημήτριος του Αθανασίου και της Παρασκευής
Ρούστα – Φούντα Αλεξάνδρα του Νικολάου και της Γεωργίας
Μέκρας Αθανάσιος του Στέργιου και της Μαρίας
Μέκρας Κων/νος του Στέργιου και της Μαρίας
Ταμπουρή – Τζιουβάρα Βασιλική του Τηλέμαχου και της Χρυσαυγής
Κόγκας Νικόλαος του Κων/νου και της Ευθυμίας
Ρούστας Γεώργιος του Δημητρίου και της Φανής
Τσούλκας Ζαφείρης του Κων/νου και της Αλίκης
Παπαγιάννη Ειρήνη του Ηλία και της Γεωργίας
Παπαγιάννη Μαρία του Ηλία και της Γεωργίας
Ρούστας Γεώργιος του Κων/νου και της Βασιλικής
Κόρκας Κων/νος του Νικολάου και της Αρχοντής
Ρούστα Ανδρονίκη του Ιωάννη και της Αικατερίνης χα Γεωργ. Αν. Ρου.
Ρόβας Σωτήριος του Κων/νου και της Ανθής
Γκιάστας Γεώργιος του Δημητρίου και της Ελένης
Ρούστας Νικόλαος του Σπυρίδωνος και της Ελευθερίας
Γιαννούχου Αρχοντή του Γεωργίου και της Αικατερίνης
Γιαννούχος Λάμπρος του Γεωργίου και της Αικατερίνης
Νάσικας Κων/νος του Αθανασίου και της Ευθυμίας
Κατσογιάννης Βασίλειος του Ιωάννη και της Αικατερίνης
Κοντομήτρος Μιλτιάδης του Χρήστου και της Φανής
Κοντομήτρος Ιωάννης του Χρήστου και της Φανής
Γκιάστας Γεώργιος του Αθανασίου και της Καλλιόπης
Γκιάστας Kωνσταντίνος του Νικολάου και της Αικατερίνης
Ιωάννης Παράσκης του Σωτηρίου και της Λουκίας
κατοίκων Ματονερίου Τρικάλων
*********

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.