Αδάμος Σωτήρης – Η σημασία του εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια τοπογραφική μελέτη.

0 342

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια τοπογραφική μελέτη.

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια τοπογραφική μελέτη. 

Εξάρτηση σε μια τοπογραφική μελέτη εννοείται η με μοναδικό τρόπο απεικόνιση ενός αντικειμένου: γηπέδου, κτίσματος ή οικοπέδου στο Κρατικό Δίκτυο Αναφοράς, δηλαδή η μοναδική απεικόνιση ενός αντικειμένου πάνω στο γήινο φλοιό μέσω ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων (Χ και Ψ) ή ενός γεωγραφικού συστήματος συντεταγμένων (φ και λ). Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) είναι το σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί τη χωρική υπόσταση αυτής της διαδικασίας.

Η διαδικασία σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και κανόνες, απαιτεί υψηλές ακρίβειες, ελέγχους και συσχετίσεις και προυποθέτει υψηλού επιπέδου σύνθετες γνώσεις σε πολλούς τομείς της επιστήμης και τεχνικής. Το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα, τα στοιχεία της μελέτης , έχουν άμεση σχέση με ζητήματα πραστασίας της ιδιοκτησίας, εφαρμογής των πολεοδομικών και οικοδομικών διατάξεων, των δημοσίων εσόδων και των επενδυτικών και αναπτυξιακών διαδικασιών. Η σημασία ενός αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος γίνεται όλο και πιο πολύ αντιληπτή από τους υπόλοιπους επαγγελματίες και το κράτος. Όπως μια οποιαδήποτε άλλη μελέτη μηχανικού έτσι και σε αυτή πρέπει να διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, ώστε να είναι ένα εργαλείο διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου από δυσάρεστες καταστάσεις.

Μετά την ψήφιση του Ν.4178/2013 και τη θεσμοθέτηση στην κείμενη νομοθεσία ότι «Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα, όπως ορίζεται στο εδάφιο ΄γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3», δηλαδή εξαρτημένου τοπογραφικού από το ΕΓΣΑ ’87, διασφαλίστηκε κατά ένα μέρος η αξιοπιστία του τοπογραφικού διαγράμματος.

Όσων αφορά τις δικαιοπραξίες το αξιόπιστο τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί στα χέρια του συμβολαιογράφου το βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή διεκπεραίωση της εργασίας του. Η ποιότητα και η αξιοπιστία του τοπογραφικού διαγράμματος διευκολύνει το συμβολαιογράφο και συμβάλλει στην ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ η ποιότητα και η αξιοπιστία του τίτλου κτήσεως (συνήθως συμβολαίου) και η ορθή ερμηνεία του οδηγεί στην εκπόνηση αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος.

Στις αρχές του 2016, εκδόθηκε η απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών πλέον έχουν μόνο οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνείων.

Αδάμος Σωτήρης – Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου – Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα

τηλ.2432024401, κιν.6938076648.

http://topografoskalabaka.blogspot.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.