Α/θμια Εκπαίδευση Τρικάλων – Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου λόγω κρουσμάτων COVID-19

0 663

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την με αρ.Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  3. Το άρθρο 3, παρ.Δ.περ.2, εδάφιο β της με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (ΚΥΑ), ΦΕΚ 4187/10-09-2021 τ.Β΄.
  4. Την με αρ.πρωτ.111525/ΓΔ4/09-09-2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 (Β΄4188).
  5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.: ΓΠ οικ. 360/6-01-2022 (ΦΕΚ 7 /Β/06-01-2022).
  6. Το με αριθμ. πρωτ: 58/4-4-2022 έγγραφο του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων για τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
  7. Την με αριθμ. πρωτ: 126450 /04-04-2022 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου Τρικάλων, λόγω κρουσμάτων που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο COVID-19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου Τρικάλων με κωδικό 9450309, για 5 ημέρες, από 04-04-2022 έως και 08-04-2022 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Κοιν.: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Σπουδών

  1. Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.