Α.Σ. Μετέωρα: Εξώδικο προς το Δήμο Μετεώρων

0 848

 Α.Σ.    ΜΕΤΕΩΡΑ.       

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ  ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

 

Του Αθλητικού Σωματείου, που εδρεύει στην Καλαμπάκα  με την επωνυμία ” ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ¨ και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΠΡΟΣ

 

Το αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Μετεώρων»,που κατοικοεδρεύει στη Καλαμπάκα, Νομού Τρικάλων και εκπροσωπείται νόμιμα.-

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΟ:στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία<<Περιφέρεια Θεσσαλίας>>,που εδρεύει στα Τρίκαλα(Βασ. Τσιτσάνη αρ. 31),νόμιμα εκπροσωπούμενο.

 

****************************************

Επί του θέματος παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μετεώρων στο νεοσύστατο σωματείο <<ΑΘΛΟΣ>>,επιφέρουμε τα παρακάτω :

        Ι.-

      ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύµφωνα µε την παρ. 1Α  του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 κατά τα δύο πρώτα δύο(2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων,χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Σε όσα δε σωματεία δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν συμπληρώσει δύο(2) έτη από την εγγραφή τους σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία(νέα σωματεία) για την αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας,πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων,η οικεία Περιφέρεια χορηγεί άδεια προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση. Η συνδρομή αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εγγραφής της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.

Τέλος, σύμφωνα με τον νεοσύστατο Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Μετεώρων(ΑΔΑ:6ΚΣΒ46ΜΜΥΗ-ΗΓ9) προβλέπεται ρητά στο άρθρο 8 ότι :<<… Αθλητικά Σωματεία ή μέλη αυτών,τα οποία χρειάζεται να προπονούνται σε τακτικές ώρες,κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή αλλά και Σαββατοκύριακα στους χώρους άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα διάφορα Πρωταθλήματα που συμμετέχουν και έχουν έδρα το Δημοτικό χώρο άθλησης,τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε αθλητικό Σωματείο-Σύλλογο,πριν από την έναρξη της κάθε αθλητικής περιόδου(1ο δεκαήμερο του Ιουνίου και μέχρι την 30 Ιουνίου).Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων επίσημων αγώνων,τότε το αίτημα-πρόγραμμα των αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία  ή Αθλητική Ένωση που οργανώνει το κάθε πρωτάθλημα.Η αρμόδια υπηρεσιακή δομή Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων εξετάζει τα αιτήματα και εισηγείται εγγράφως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των ωρών κατά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και το γνωρίζει στο κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα.

ΙΙ.-

Με βάση τα ανωτέρω συμπερασματικά να τονίσουμε ότι : 

Α) το νεοσύστατο σωματείο με την επωνυμία ΑΘΛΟΣ ιδρύθηκε με την αριθμ. 17/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

Β)Δεν έχει εγγραφεί έως και σήμερα στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων και συνεπώς δεν μετέχει σε καμία διοργάνωση της ως άνω Ένωσης και με κανένα αγωνιστικό τμήμα.

Γ) Υπέβαλε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ίδρυσής του αίτημα στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μετεώρων,παρόλο που σύμφωνα με τα ανωτέρω ισχύοντα στην Νομοθεσία δεν έχει τις προϋποθέσεις.

Δ)Παρόλο που δεν του χορηγήθηκε η άδεια(αντιθέτως μάλιστα τα μέλη του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Μετεώρων γνωμοδότησαν αρνητικά) εντούτοις η διοίκηση του νεοσύστατου σωματείου καλούσε διά των ΜΜΕ τον κόσμο να προσέλθει στο Δημοτικό Στάδιο Μετεώρων, διότι, από το πρωί του Σαββάτου 5-11-2022 ο Άθλος ξεκινάει προπονήσεις στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας αναφέροντας και συγκεκριμένες ώρες και ημέρες!!! Διότι όπως ανέφερε έχει κάνει αίτηση που κατατέθηκε στο Δήμο Καλαμπάκας,δηλαδή προχώρησε σε χρήση του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Μετεώρων παρανόμως και χωρίς να διαθέτει ουδεμία άδεια.

Ε) Παρόλες τις επισημάνσεις μας προς τον κ. Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας Δήμου Μετεώρων να λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ουδεμία μέριμνα υπήρξε και το νεοσύστατο αθλητικό σωματείο έκανε και στις 5-11-2022 και συνεχίζει έως και σήμερα να κάνει χρήση του δημοτικού χώρου άθλησης χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια.

Επειδή οι ως άνω διατάξεις είναι <<ξεκάθαρες>> νομικά και δεν μπορούν να τύχουν ουδεμίας παρερμηνείας, το ως άνω νεοσύστατο σωματείο δεν έχει εγγραφεί ακόμα στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων και δεν μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.Επίσης, επειδή δεν διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει συμπληρώσει δύο(2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία(νέα σωματεία) δύναται να αιτηθεί αδείας για την αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας(που δεν έχει όμως τέτοια ακόμη)μόνο από την οικεία Περιφέρεια.

Ως εκ τούτου,ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ,ΑΦΟΥ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ.

Επειδή, θα πρέπει να γίνει γνωστό, ότι, δεν πρέπει να υφίσταται σύγχυση μεταξύ του εγγράφου παραχώρησης χρήσης κάποιου δημοτικού χώρου που δύναται να αιτηθεί το νεοσύστατο Σωματείο προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτό για την μελλοντική εγγραφή του στην οικεία Ένωση και κατά συνέπεια στην ΕΠΟ και το οποίο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ, με το έγγραφο που αιτείται προς τον Δήμο Μετεώρων το νεοσύστατο σωματείο, προκειμένου να κάνει χρήση του Δημοτικού Σταδίου Μετεώρων ,ενόσω δεν έχει ακόμη εγγραφεί στον οικεία Ένωση και δεν έχει αποκτήσει ακόμη αγωνιστική δράση με κάποια συγκεκριμένα τμήματά του, έτσι, ώστε, να δικαιούται ώρες προπόνησης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Μετεώρων.

Επειδή σε κάθε περίπτωση το νεοσύστατο σωματείο ΑΘΛΟΣ δεν είναι δυνατόν να έχει αγωνιστική δράση για το έτος 2022-2023 ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ(2023-2024) ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΩΤΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΝΩΣΗ.

Επειδή η παρούσα επέχει θέση οχλήσεως του άρθρου 340 Α.Κ.

Για τους λόγους αυτούς

Και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας

Σας καλούμε όπως: α)συμμορφωθείτε πλήρως με την ισχύουσα Νομοθεσία και να μην προβείτε σε καμία παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μετεώρων που έχει αιτηθεί από εσάς το εδρεύον στην Καλαμπάκα σωματείο με την επωνυμία <<ΑΘΛΟΣ>>,διότι δεν έχει ουδεμία αγωνιστική δράση στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων και ούτε δύναται να αποκτήσει τουλάχιστον για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, αφού τα Πρωταθλήματα της Ένωσης έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη και β) να λάβετε όλα τα προσήκοντα μέτρα αποφυγής χρήσης από την κοινοποίηση της παρούσας και εφεξής παρανόμως από το ως άνω Σωματείο των χώρων του Δημοτικού Σταδίου Μετεώρων στην οποία αυτό προβαίνει,άλλως σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε εναντίον Σας κάθε δικαίωμά μας, χρησιμοποιώντας όλα τα πρόσφορα μέσα και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και αρμόδιας Αρχής και δη κοινοποιώντας καταρχήν την παραπάνω εξώδικη όχληση τόσο ενώπιον της κας. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Τρικάλων όσο και ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προ αυτόν που απευθύνεται,προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες , αντιγράφοντας αυτήν όπως έχει στην έκθεση επίδοσης.-

ΤΡΙΚΑΛΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Για το Εξωδίκως Δηλών Σωματείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr