Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δ. Θεσσαλίας για τις μεταθέσεις από τους Ν. Τρικάλων και Καρδίτσας

0 2,147

Μετά την πρόσφατη (12/06/20) κοινοποίηση των σχετικών Πινάκων Μεταθέσεων Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών έτους 2020, διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω, τα οποία επισημαίνουμε με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα από τον ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και τον ΝOMO ΤΡΙΚΑΛΩΝ μετατίθεται 59 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, προκειμένου να επανδρώσουν διάφορες υπηρεσίες της νησιώτικης και ηπειρωτικής χώρας, στους οποίους, όπως αναφέρεται ρητά στον σχετικό πίνακα μεταθέσεων χορηγήθηκε φύλλο πορείας τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2020, δηλαδή οι υπάλληλοι αυτοί θα αποχωρήσουν από τις υπηρεσίες των Νομών εντός της αντιπυρικής περιόδου.

Αντίθετα οι υπάλληλοι που μετατίθενται από άλλες υπηρεσίες της Ελλάδος προς τους προαναφερθέν νομούς, αφενός είναι λιγότεροι, αφετέρου από τον ίδιο Πίνακα προκύπτει ότι θα τους χορηγηθεί φύλλο πορείας μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου και συγκεκριμένα την 31/10/2020.

Από την διαμορφωθείσα αυτή κατάσταση, αφενός με την άμεση αποχώρηση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, αφετέρου από την μη αντικατάσταση τους ούτε αριθμητικά ούτε άμεσα χρονικά από τους μετατιθεμένους στους Νομούς μας, τίθεται οε βάσιμο κίνδυνο η κατάσταση πυρασφάλειας και ανατρέπεται ο εγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών υπαλλήλων που μετατίθενται, διαθέτουν οικογένειες, των οποίων τα τέκνα φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διάρκεια σπουδών των οποίων έχει παραταθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Επομένως η άμεση μετάθεσή τους διαταράσσει την οικογενειακή γαλήνη των υπαλλήλων.

Πρόταση της Ένωσή μας είναι η άμεση ανάκληση του φύλλου πορείας των μετατιθέμενων υπαλλήλων από τους Νομούς μας και χορήγηση του με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, για την ομαλή ένταξη των υπαλλήλων αυτών στις νέες Υπηρεσίες και την προσαρμογή των οικογενειών τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Επίσης ζητούμε την ορθή καταμέτρηση των μορίων με βάση τη χιλιομετρική απόσταση όπως αναφέρεται στο άρθρο 158 του Ν. 4662/2020 διότι στην πρόσφατη ανάρτηση των μορίων δεν υπολογίστηκε.

Επιπροσθέτως θέλουμε να καταμετρούνται τα μόρια όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. από την τοποθέτηση τους στους πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια ανά την Ελλάδα ώστε να διορθωθεί η αδικία συνάδελφοι να χάνουν μόρια ακόμα και πέντε ετών.

Με τιμή για το Δ/Σ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.