Στην τελική ευθεία για τη δημοτική αστυνομία Καλαμπάκας

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως εισέρχονται οι διαδικασίες για την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμπάκας. Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή Καλαμπάκας αναμένει πάρα πολλά από την Δημοτική Αστυνομία. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται η λύση του κυκλοφοριακού της πόλης, τάξη στην κατάληψη πεζοδρομίων, ηχορύπανση κ.λ.π.

0 115

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως εισέρχονται οι διαδικασίες για την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμπάκας. Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή Καλαμπάκας αναμένει πάρα πολλά από την Δημοτική Αστυνομία. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται η λύση του κυκλοφοριακού της πόλης, τάξη στην κατάληψη πεζοδρομίων, ηχορύπανση κ.λ.π.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως εισέρχονται οι διαδικασίες για την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμπάκας. Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή Καλαμπάκας αναμένει πάρα πολλά από την Δημοτική Αστυνομία. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται η λύση του κυκλοφοριακού της πόλης, τάξη στην κατάληψη πεζοδρομίων, ηχορύπανση κ.π.
Μετά την απόφαση για την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμπάκας, χθες ανακοινώθηκε και η προκήρυξη στελέχωσης αυτής.
Η προκήρυξη
Η προκήρυξη είναι ένα πολυσέλιδο κείμενο που ήδη έφτασε στις αρμόδιες υπηρεσίες, όμω ςη περίληψη αυτής αναφέρει τα κάτωθι:
«Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 1 Κ/21 -8-2008 προκήρυξή μας θα γίνει πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια επτά συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, εγκεκριμένα οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:
1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας μίας θέσεως στο Δήμο Καλαμπάκας.
2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας δύο θέσεων στο Δήμο Καλαμπάκας.
3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας τέσσερις θέσεων στο Δήμο Καλαμπάκας.
Έντυνα αιτήσεων και προκηρύξεων θα διατίθενται από τον οικείο Δήμο, από το ΚΕΠ Δήμου Καλαμπάκας, το ΚΕΠ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων από τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Τρικάλων,
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 30 στον 3ο όροφο (γραφείο 8) τηλ: 2431077399. Πληροφορίες για τη διαδικασία του διαγωνισμού θα δίνονται από την ίδια Διεύθυνση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1978 έως και 1987 για τις κατηγορίες ΠΕ 23 και TΕ, 23 και κατά τα έτη 1982 έως και 1987 για την κατηγορία ΔΕ 23. Να έχουν ψυχική και σωματική υγεία.
Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον Ι.70μ. και οι γυναίκες 1,67μ. Να μην έχουν καταδικαστεί (όπως αναλυτικά φαίνεται στην προκήρυξη), να μην έχουν στερηθεί; τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους και οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕ1 και «Καλά» για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Να έχουν γνώση χειρισμού1 H/V. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής τουλάχιστον 50 κ.ε.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων δέκα πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση στον τύπο ήτοι από 15-9-2008 εως 6-10-2008.
Η υποβολή των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει σε 15 ημέρες και η προθεσμία λήγει στις 6 Οκτώβρη.
Μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτώβρη θα γίνει η εξέταση των αντικειμενικών κριτηρίων από την επιτροπή επιλογής, και στις 27 του ιδίου μήνα θα γίνει η ανάρτηση των πινάκων όσων πληρούν τα κριτήρια.
Την Παρασκευή 7 Νοέμβρη θα γίνει η εξέταση των υποψηφίων στο ύψος και την επόμενη Παρασκευή 14 Νοέμβρη περνούν από Υγειονομικές εξετάσεις. Τέλος την Τετάρτη 19 Νοέμβρη οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες και την Πέμπτη 20 Νοέμβρη καταρτίζονται οι πίνακες.
Αν όλα πάνε βάση της ανακοίνωσης σε 3 μήνες περίπου θα αρχίσει η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμπάκας.

Η ΕΡΕΥΝΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.