Πρόγραμμα ανάδειξης πολιτιστικών πόρων του Δήμου Καστανιάς

Η Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση WWAC (Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία), η οποία ιδρύθηκε το 2002 και έχει έδρα της τη Λάρισα, προχώρησε στην υλοποίηση αναπτυξιακού σχεδίου με τίτλο: «Τοπική ανάπτυξη και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων του Δήμου Καστανιάς του Νομού Τρικάλων».

0 219

Η Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση WWAC (Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία), η οποία ιδρύθηκε το 2002 και έχει έδρα της τη Λάρισα, προχώρησε στην υλοποίηση αναπτυξιακού σχεδίου με τίτλο: «Τοπική ανάπτυξη και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων του Δήμου Καστανιάς του Νομού Τρικάλων».

Η Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση WWAC (Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία), η οποία ιδρύθηκε το 2002 και έχει έδρα της τη Λάρισα, προχώρησε στην υλοποίηση αναπτυξιακού σχεδίου με τίτλο: «Τοπική ανάπτυξη και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων του Δήμου Καστανιάς του Νομού Τρικάλων».

Το σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1.6 «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

Οι ενέργειες του σχεδίου συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το σχέδιο δράσης, έχει διάρκεια 10 μηνών και ο τόπος υλοποίησής του είναι ο Δήμος Καστανιάς του Νομού Τρικάλων. Κύριος στόχος του είναι η ανάδειξη και συμβολή στη διατήρηση του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου, αλλά και η προώθηση των ανέργων της περιοχής στην απασχόληση, μέσα από την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Στις δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας Διαδικτυακής βάσης δεδομένων, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.wwac.gr/kastania 

Η βάση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καταγραφής και διαχείρισης πληροφοριών σχετικά με τους πολιτιστικούς πόρους του Δήμου και παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση των ανέργων της περιοχής στην εργασία. Για το λόγο αυτό, όλοι οι τοπικοί φορείς έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο και έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν στην υπεύθυνη του προγράμματος διάφορες αγγελίες προσφοράς εργασίας που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

Η βάση θα ανανεώνεται συνεχώς, προκειμένου να ενημερώνει εγκαίρως τον κάθε ενδιαφερόμενο. Στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του σχεδίου, αναμένεται να διενεργηθεί το Δεκέμβριο ενημερωτική ημερίδα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, αλλά και για την προώθηση της απασχόλησης και του εθελοντισμού στην πολιτιστική ανάπτυξη.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.