Χρήματα στον Δ. Καλαμπάκας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες

Το ποσό των 50.000 ευρώ έρχεται στον δήμο Καλαμπάκας με απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μπαλάφα

0 162

Το ποσό των 50.000 ευρώ έρχεται στον δήμο Καλαμπάκας με απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μπαλάφα

Το ποσό των 50.000 ευρώ έρχεται στον δήμο Καλαμπάκας με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μπαλάφα από το “πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας».

Η απόφαση:

Τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου Καλαµπάκας µε το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας». Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύµφωνα µε τη πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ∆Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΜΠΑΛΑΦΑΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.