Τρόφιμα σε ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας Καλαμπάκας – Συνεδριάζει η Κοινότητα

0 478

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 11η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση διάθεσης τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας Καλαμπάκας.
  2. Αίτηση του Ψαρρή Χρήστου (περί κατασκευής πέτρινης βρύσης).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών

 

  1. Καραθανάσης Φώτιος
  2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
  3. Χαρμπέα Θάλεια
  4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
  5. Γίδας Σωτήριος
  6. Ματαράγκα Χριστίνα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.