Θωμάς Παπαλάσκαρης: Κίνδυνος νέων πλημμυρών στη Θεσσαλία λόγω της μη ολοκλήρωσης φραγμάτων

0 144

«Στην έκθεση νέων πιθανών καταστροφικών πλημμυρών κινδυνεύει να βρεθεί η Θεσσαλία από τον «Πηνειό Ποταμό» λόγω της μη ολοκλήρωσης κατασκευής τουλάχιστον έξι σημαντικών φραγμάτων».

Στην έκθεση νέων πιθανών καταστροφικών πλημμυρών, λόγω νέων, ενδεχόμενων να συμβούν στο μέλλον, ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων (τύπου «Ιανού», «Daniel», «Elias» κλπ.), κινδυνεύει να βρεθεί σηματική περιοχή της «Θεσσαλίας» από τον «Πηνειό Ποταμό» λόγω της μη ολοκλήρωσης τουλάχιστον έξι σημαντικών φραγμάτων, [1,2,3.1-3.65,4,5.1-5.2,6.1,7,8,9.1-9.2].

Τα έξι (6) αυτά, (ανάμεσα σε άλλα), φράγματα είναι τα εξής: 1).το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», (“Δήμου Φαρσάλων”), Νομού Λάρισας”», 2).το «Φράγμα Ποταμού Πορταϊκού», (“Δήμου Πύλης”), Νομού Τρικάλων”», 3).το «Φράγμα Ποταμού Πάμισου», (“Δήμου Μουζακίου”), Νομού Καρδίτσας”», 4).το «Φράγμα Ποταμού Ληθαίου», (“Δήμου Μετεώρων”), Νομού Τρικάλων”», 5).το «Φράγμα Ποταμού Νεοχωρίτη», (“Δήμου Μετεώρων” και του “Δήμου Τρικκαίων”), Νομού Τρικάλων”» και 6).το «Φράγμα Ποταμού Ελασσονίτη (Ελασσονίτικου)» (ή αλλιώς το «Φράγμα Αγιονερίου»), (“Δήμου Ελασσόνας” και του “Δήμου Τυρνάβου”), Νομού Λάρισας”» των οποίων τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία έχουν αναλυθεί από άλλα άρθρα και πηγές [1,2,3.1-3.65,4,5.1-5.2,6.1,7,8,9.1-9.6].

—————————————————————————————————————–

Εικόνα 1. Η απεικόνιση των λεκανών απορροής, (επιφάνειες με «ανοιχτές πράσινες» αποχρώσεις), που αντιστοιχούν έως τις θέσεις όπου πρόκειται να κατασκευαστούν τα παρακάτω φράγματα: 1).το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», (“Δήμου Φαρσάλων”), Νομού Λάρισας”» (κάτω και δεξιά, νοτιοανατολικά), 2).το «Φράγμα Ποταμού Πορταϊκού», (“Δήμου Πύλης”), Νομού Τρικάλων”» (αριστερά και επάνω, βορειοδυτικά), 3).το «Φράγμα Ποταμού Πάμισου», (“Δήμου Μουζακίου”), Νομού Καρδίτσας”» (αριστερά και κάτω, νοτιοδυτικά), 4).το «Φράγμα Ποταμού Ληθαίου», (“Δήμου Μετεώρων”), Νομού Τρικάλων”» (στο κέντρο και επάνω αριστερά, βορειοδυτικά), 5).το «Φράγμα Ποταμού Νεοχωρίτη», (“Δήμου Μετεώρων” και του “Δήμου Τρικκαίων”), Νομού Τρικάλων”» (στο κέντρο και επάνω δεξιά, βορειοανατολικά) και 6).το «Φράγμα Ποταμού Ελασσονίτη (Ελασσονίτικου)» (ή αλλιώς το «Φράγμα Αγιονερίου»), (“Δήμου Ελασσόνας” και του “Δήμου Τυρνάβου”), Νομού Λάρισας”» (επάνω δεξιά, βορειοανατολικά) και των, (πλήρως ανεπτυγμένων), αντίστοιχων, περιεχόμενων σε αυτές, υδρογραφικών δικτύων (γραμμές με «ανοιχτή άσπρη» απόχρωση), του «Ποταμού Ενιπέα», του «Ποταμού Πορταϊκού», του «Ποταμού Πάμισου», του «Ποταμού Ληθαίου», και του «Ποταμού Νεοχωρίτη» και του «Ποταμού Ελασσονίτη (Ελασσονίτικου)», (πλην του «Ποταμού Πηνειού» έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά οι ακριβείς θέσεις των φραγμάτων), επί του υπόβαθρου της διαδικτυακής πλατφόρμας «Google Earth». Επίσης φαίνεται, (με την μορφή κίτρινης πινέζας), η θέση του φερόμενου σπασίματος του αναχώματος στην ευρύτερη περιοχή του «Κοσκινά Καρδίτσας». Από τα προαναφερθέντα φράγματα, τα ζεύγη (όπως έχουν παραπάνω αριθμηθεί) [(2),(3)] και [(4),(5)] συνορεύουν μεταξύ τους [1,2,3.1-3.65,4,5.1-5.2,6.1,7,8,9.1-9.6].


Εικόνα 2. Η απεικόνιση των λεκανών απορροής, (επιφάνειες με «ανοιχτές πράσινες» αποχρώσεις), που αντιστοιχούν έως τις θέσεις όπου πρόκειται να κατασκευαστούν τα παρακάτω φράγματα: 1).το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», (“Δήμου Φαρσάλων”), Νομού Λάρισας”» (κάτω και δεξιά, νοτιοανατολικά), 2).το «Φράγμα Ποταμού Πορταϊκού», (“Δήμου Πύλης”), Νομού Τρικάλων”» (αριστερά και επάνω, βορειοδυτικά), 3).το «Φράγμα Ποταμού Πάμισου», (“Δήμου Μουζακίου”), Νομού Καρδίτσας”» (αριστερά και κάτω, νοτιοδυτικά), 4).το «Φράγμα Ποταμού Ληθαίου», (“Δήμου Μετεώρων”), Νομού Τρικάλων”» (στο κέντρο και επάνω αριστερά, βορειοδυτικά), 5).το «Φράγμα Ποταμού Νεοχωρίτη», (“Δήμου Μετεώρων” και του “Δήμου Τρικκαίων”), Νομού Τρικάλων”» (στο κέντρο και επάνω δεξιά, βορειοανατολικά) και 6).το «Φράγμα Ποταμού Ελασσονίτη (Ελασσονίτικου)» (ή αλλιώς το «Φράγμα Αγιονερίου»), (“Δήμου Ελασσόνας” και του “Δήμου Τυρνάβου”), Νομού Λάρισας”» (επάνω δεξιά, βορειοανατολικά) και των, (πλήρως ανεπτυγμένων), αντίστοιχων, περιεχόμενων σε αυτές, υδρογραφικών δικτύων (γραμμές με «ανοιχτή άσπρη» απόχρωση), του «Ποταμού Ενιπέα», του «Ποταμού Πορταϊκού», του «Ποταμού Πάμισου», του «Ποταμού Ληθαίου», του «Ποταμού Νεοχωρίτη», του «Ποταμού Ελασσονίτη (Ελασσονίτικου)» και του «Ποταμού Πηνειού», επί του υπόβαθρου της διαδικτυακής πλατφόρμας «Google Earth». Επίσης φαίνεται, (με την μορφή κίτρινης πινέζας), η θέση του φερόμενου σπασίματος του αναχώματος στην ευρύτερη περιοχή του «Κοσκινά Καρδίτσας» [1,2,3.1-3.65,4,5.1-5.2,6.1,7,8,9.1-9.6].

—————————————————————————————————————–

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τόσο τον “Νομό Καρδίτσας” ή αλλιώς την “Π.Ε. Καρδίτσας”) όσο και τον “Νομό Τρικάλων” ή αλλιώς την “Π.Ε. Τρικάλων”) καθώς επίσης και ενδεικτικά τον “Νομό Λάρισας” ή αλλιώς την “Π.Ε. Λάρισας”), [όπως π.χ. 3.1-3.65],

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.COPERNICUS.EU,

https://www.copernicus.eu/el»),

—————————————————————————————————————–

2.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

—————————————————————————————————————–

3.1.KARDITSALIVE.NET,

(«https://www.karditsalive.net/arthra/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC»),

3.2.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/thomaskpapalaskarisplimmyriseperipouto-14-toudimousofadontounomoukarditsassymfonamedoryforikadedomena/»),

3.3.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/thomaspapalaskarisplimmyriseperipouto-55-toudimoupalamatounomoukarditsassymfonamedoryforikadedomena/ »),

3.4.KARDITSAPRESS.GR,

https://karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58449-%C2%AB%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%E2%80%9D%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%E2%80%9D%C2%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%E2%80%9D-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB»),

3.5.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-tounomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.6.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-dimoy-palama-nomoy-karditsas/»),

3.7.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/plimmyrise-peripoy-to-8-toy-dimoy-karditsas-toy-nomoy-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.8.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofadon-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.9.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017316_kakokairia-daniel-karditsa-plimmyrise-peripoy-55-toy-dimoy-palama-symfona-me»),

3.10.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-pa/»),

3.11.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofa/»),

3.12.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-8-tou-dimou-kardi/»),

3.13.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis/»),

3.14.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/300-ekatommyria-kyvika-neroy-peripoy-katevase-mono-o/»),

3.15.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis-poso-nero-katevase-ston-potamo-sofaditi-kai-to-evros-tis-plimmyras-pou-prokalese/»),

3.16.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/25/peripoy-300-ekat-kyvika-neroy-katevase-m/»),

3.17.GAIAELLINIKI.GR,

(«https://www.gaiaelliniki.gr/2023/11/300-daniel.html»),

3.18.GREENAGENDA.GR,

(«https://greenagenda.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9/»),

3.19.GREENNEWS.GR,

(«https://greennews.gr/79833/»),

3.20.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2023/09/25/300-ekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.21.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/300-peripoy-ekatommyria-kyvika-neroy-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-ti-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.22.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.23.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripo/»),

3.24.TRIKALAOPINION.GR,

(«https://trikalaopinion.gr/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-synolika-o-potamos-pineios-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.25.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/2-50-disekatommyriakyvikaneroyperipoykatevasesynolika/ »),

3.26.KARDITSAPRESS.GR,

https://www.karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58814-2%2C50-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%2C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%2C-%E2%80%9C%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%E2%80%9D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF-%E2%80%9C%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82%E2%80%9D-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E2%80%9Cdaniel%E2%80%9D»),

3.27.NEAKRITI.GR,

https://www.neakriti.gr/ellada/2019734_kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatebasesynolikastinekbolitoy »),

3.28. ODELALIS.GR,

https://odelalis.gr/2-50-disekatommyriakyvikaneroyperipoykatevasesynolikaopotamospineioskatatidiarkeiatiskakokairiasdaniel/»),

3.29.LARISSAPRESS.GR,

https://www.larissapress.gr/2023/09/27/kakokairiadaniel-250-disekatommyriakyvikaneroukatevasesynolikaopineios/»),

3.29.TRIKALAIDEES.GR,

https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C/»),

3.30.TRIKALAENIMEROSI.GR,

https://trikalaenimerosi.gr/blog/2-50-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-daniel»),

3.31.CANDIADOC.GR,

https://www.candiadoc.gr/2023/09/27/peripoy-2-50-diskyvikaneroykatevase/»),

3.32.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatevasesynolikastinekvolitou/»),

3.32.TRIKALANEWS.GR,

https://www.trikalanews.gr/daniel-2-50-diskyvikaneroykatevaseopineios/»),

3.33.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatevasesynolikastinekvolitoy/»),

—————————————————————————————————————–

3.37.LARISSAPRESS.GR,

https://www.larissapress.gr/2024/04/20/spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas-160-ekatommyria-kyvika-metra-peripou-katevase-sto-simeio-o-potamos-kalentzis-stin-kakokairia-daniel/»),

3.38.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/techniko-arthro-gia-to-spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas/»),

3.39.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/thomas-papalaskaris-techniko-arthro-gia-to-spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas/»),

3.40.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/spasimoanachomatosstonkoskinakarditsaspesane-160-ekatommyria/»),

3.41.EENIMEROSI.COM,

https://eenimerosi.com/news/spasimoanachomatosstonkoskinakarditsas/»),

—————————————————————————————————————–

3.42.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/fragmamouzakiouthastamatouseolitinposotitaneroutoupamisoupotamouaneicheplirotitaeoskai-78-grafeiothomaspapalaskarispolitikosmichanikosydrologosmichanikoskaimicha/»),

3.43.LARISSAPRESS.GR,

https://www.larissapress.gr/2024/04/25/fragmamouzakioukarditsasthastamatouseolitinposotitaneroutoupamisoupotamouaneicheplirotitaeoskai-78-apotrepontasentelostinplimmyrastomouzaki/»),

3.44.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/technikoarthrogiatofragmamoyzakioykarditsas/»),

3.45.PYLINEWS.GR,

https://pylinews.gr/fragmamoyzakioykarditsasthastamatoyseolitinposotitaneroytoypamisoyeicheplirotitaeoskai-78/»),

3.46.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/fragmamoyzakioykarditsasthastamatoyseolitinposotita/»),

—————————————————————————————————————–

3.47.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/2024/04/techniko-arthro-gia-ton-ianokai-fragma-moyzakioy-karditsas/»),

3.48.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/fragma-moyzakioy-karditsas-nero-apo-peripoy-dodeka-ianoys/»),

3.49.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/koinonia-kosmos/fragma-mouzakiou-karditsas-perissotero-nero-apo-peripou-dodeka-ianous/»),

—————————————————————————————————————–

3.50.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/2024/07/technikoarthrogiatondanielkaifragmaskopiasenipeafarsalonlarisas/»),

3.51.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/142546-2/»),

3.52.EENIMEROSI.COM,

https://eenimerosi.com/news/fragmaskopiasfarsalonlarisasthastamatousesimantikiposotitaneroutouenipeapotamoumeionontaskata-160-ekatommyriam3-peripoutinplimmyrastonkabotisthessaliassti/»),

3.53.LARISSANET.GR,

(«https://www.larissanet.gr/2024/07/01/fragma-skopias-farsalon-tha-stamatouse-simantiki-posotita-nerou-tou-enipea-potamou/»),

3.54.PYLINEWS.GR,

(«https://pylinews.gr/quot-techniko-arthro-gia-ton-quot-daniel-quot-kai-quot-fragma-skopias-enipea-farsalon-larisas-quot-quot-poso-nero-tha-stamatoyse-kata-tin-diarkeia-toy-daniel/»),

3.55.MAGNESIANEWS.GR,

(«https://magnesianews.gr/thessalia/tha-stamatoyse-simantiki-posotita-neroy-toy-enipea-potamoy.html»),

—————————————————————————————————————–

3.56.ECOPRESS.GR,

(«https://ecopress.gr/fragmat-agioneriou-pos-xanetai-ydatiko-dynamiko/»),

3.57.ECOPRESS.GR,

(«https://ecopress.gr/fragma-agioneriou-oi-chamenes-efkairi/»),

3.58.ONLARISSA.GR,

(«https://www.onlarissa.gr/2022/12/30/to-terastio-ydatiko-dynamiko-tou-potamou-elassoniti-kai-oi-chamenes-efkairies-tou-fragmatos-agioneriou-pente-paradeigmata/»),

3.59.GREENAGENDA.GR,

(«https://greenagenda.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83/»),

3.60.NEWS.B2GREEN.GR,

(«https://news.b2green.gr/28157/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1»),

3.61.THELARISSAPAPER.GR,

(«https://thelarissapaper.gr/2022/12/31/oi-chamenes-efkairies-tou-fragmatos-agioneriou-dimou-elassonas-nomou-larisas-me-arithmous-pente-paradeigmata/»),

3.62.PERREVIA.NET.GR,

(«https://perrevia.net.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF/»),

3.63.ELASSONANEWS.GR,

(«https://www.elassonanews.gr/to-terastio-ydatiko-dynamiko-tou-potamou-elassoniti-kai-oi-chamenes-efkairies-tou-fragmatos-agioneriou-pente-paradeigmata/»),

3.64.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/to-terastio-ydatiko-dynamiko-potamoy-elassoniti-oi-chamenes/»),

3.65.ELEFTHERIA.GR,

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/288392-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB.html»),

—————————————————————————————————————–

4.QGIS.ORG,

https://www.qgis.org/en/site/»),

—————————————————————————————————————–

5.1.THESSALIATV.GR (ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / 2022.01.09) (THESSALIA TILEORASI / 2022.01.09) («YOUTUBE.COM») («ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ “ΣΚΟΠΙΑΣ” “ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ”»),

https://www.youtube.com/watch?v=4R28DlJN2n8»),

5.2.THESSALIATV.GR (ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / 2024.02.23) (THESSALIA TILEORASI / 2024.02.23) («YOUTUBE.COM») («ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ “ΣΚΟΠΙΑΣ” “ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ”»),

https://www.youtube.com/watch?v=xODdsxv3KzA&t=2233s»),

—————————————————————————————————————–

6.1.ELWIKIPEDIA.ORG,

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%B1%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1)») («ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΙΠΕΑΣ»),

—————————————————————————————————————–

7.EARTH.GOOGLE.COM,

(«https://earth.google.com/web/@0,-4.1065,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/data=OgMKATA»),

—————————————————————————————————————–

8.YPETHE.GR,

(«https://www.ypethe.gr/archive/fragma-enipea-farsalon-palioderli-i-skopia») ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑΣΚΟΠΙΑΣ” “ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ”»),

—————————————————————————————————————–

9.1.DIMOKRATIA.GR,

(«https://www.dimokratia.gr/politiki/567141/triplo-egklima-me-ta-fragmata-pylis-moyzakioy-kai-enipea/»),

9.2.ISKRA.GR,

(«https://iskra.gr/mega-diachroniko-politiko-egklima-i-katastrofi-thessalias-apo-1987-ekkremoun-tria-sotiria-fragmata/»),

9.3.ELEFTHERIA.GR,

(«https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/346976.html»),

9.4.RIZOSPASTIS.GR,

(«https://www.902.gr/eidisi/koinonia/358442/ektetheimenos-se-nea-plimmyra-o-kampos-den-yparhei-symfonimeno-shedio»),

9.5.IMERODROMOS.GR,

(«https://www.imerodromos.gr/kindunos-neas-plhmmuras-sth-thessalia-oute-kan-sumfonhmeno-schedio-gia-ta-anachomata/»),

9.6.RIZOSPASTIS.GR,

(«https://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=16/3/24&id=19616&pageNo=23»),

—————————————————————————————————————–

Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

—————————————————————————————————————–

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, «Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, «Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Docutracks: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων & Συγγραφή Πρότασης Χρηματοδότησης”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, «Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DR Engineering Software Ltd.»».

(κιν.):(6977)507545.

(email):(konstadinort@gmail.com).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr