Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων

0 300

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  διατάξεις της  ΔΙΔΑΔ/Φ69/187/οικ.20236/25-10-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟ8)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24η/2021 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία  στις 9-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Αντιμετώπιση Προβλημάτων Λειψυδρίας».

2-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία σε ΤΚ Δήμου Μετεώρων» αναδόχου XΑTZHΓAKHΣ TEXΝΙKΗ Α.E.

3.-Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων».

4.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού» αναδόχου Τράντου Οδυσσέα ΕΔΕ.

5.-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον προσδιορισμό της υπ΄αρ.  κατάθ. 13/2020 έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά της υπ΄αριθ. 9/2020 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

6.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου-Αντιδιαβρωτική Προστασία» αναδόχου ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

7.-Τροποποίηση –συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 312/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων.

8.-Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 3α του Δημοτικού δάσους Λογγά Κοινότητας Λογγά, διαχειριστικού έτους 2021.

9.-‘Εγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Κοινότητα Διάβας Δήμου Μετεώρων.

10.-‘Εγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Κοινότητα Γάβρου Δήμου Μετεώρων.

11.-‘Εγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Κοινότητα Οξύνειας Δήμου Μετεώρων.

12.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της καταπάτησης δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων καθώς και ορισμός δικαστικού επιμελητή για τις επιδόσεις των ενδίκων βοηθημάτων.

13.-Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς και ορισμός Πολιτικού Μηχανικού για τις απαραίτητες ενέργειες και βεβαιώσεις αναφορικά με το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων.

14.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων κατά της υπ΄ αριθμ. κατάθεσης: Ε1859/2021 αίτηση ακυρώσεως των εταιρειών με τις επωνυμίες: 1) «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΛΕΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» και 2) «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α.Ε.», με δικάσιμο: 30-11-2021 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

15.-Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 315/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων περί αμοιβής Πληρεξουσίου Δικηγόρου.

16.-Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση ενδίκων βοηθημάτων αναφορικά με την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Λογγά.

17.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄αριθμ:14/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

18.-Περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε εταιρεία μισθώσεως Ι.Χ. και επαναβεβαίωση προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ στους μισθωτές των Ι.Χ.».

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.