Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμπάκας – Τα θέματα

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμπάκας στα παρακάτω θέματα:

0 30

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμπάκας στα παρακάτω θέματα:

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμπάκας στα παρακάτω θέματα:

1.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν δημόσιες συμβάσεις δασών
2.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018
3.-Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καλαμπάκας Οικονομικού έτους 2016
4.-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων για την υπόθεση Θώμου Στέργιου
5.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Τσιμπώνη Χρυσούλας
6.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Τζιώρα Κωνσταντίνου (1η αγωγή)
7.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Τζιώρα Κωνσταντίνου (2η αγωγή)
8.-Έγκριση όρων Διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Καλαμπάκας οικ.ετών 2018-2019.
9.-Δέσμευση πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.