Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 301

Σύμφωνα με:

α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 10η τακτική δια περιφοράς  συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση  του Γκαραβέλα  Νικολάου (περί τοποθέτησης πλαστικών κώνων στην οδό Περικλέους).
  2. Αίτηση  του Τούλα Κων/νου (χορήγηση άδειας κατασκευής σκιαδίου).
  3. Αίτηση του Χατζημιχαήλ Κων/νου (παραχώρησης θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ  επί της οδού Χατζηπέτρου).
  4. Αίτηση της Χρυσικού-Ντάλλα Αλεξίας (παραχώρηση θέσης στάθμευσης).
  5. Αίτηση του Κλουτσοθύμιου Κων/νου (τοποθέτηση κολώνας φωτισμού).
  6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2019 απόφασης της  Κοινότητας Καλαμπάκας (περί ονοματοδοσίας οδού).

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.