Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων – Τα θέματα

0 627

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980, του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Μετεώρων με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  2. Αποδοχή των όρων λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων».
  3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022.
  5. Ορισμός δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή για σύνταξη και επίδοση εξώδικης κλήσης-όχλησης-διαμαρτυρίας.
  6. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

   

 

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr