Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων

0 554

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980,  ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 12η  Ιουλίου  2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑ Μετεώρων για την υποβολή της παρακάτω πρότασης στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2109/30-12-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης»: «Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Εξασφάλισης και Επάρκειας των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 9.184.680,00 € (7.407.000,00 € + 1.777.680,00 € για Φ.Π.Α)», κατόπιν της αριθμ. 247/2023 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης- ενημέρωσης επί της  Έκθεσης  Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (πλέον Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) για τη χρήση 2014.
  3. Ορισμός Ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη διενέργεια τακτικού οικονομικού ελέγχου διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. οικονομικού έτους 2021.
  4. Αίτηση δημότη.
  5. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

   

 

    Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.