Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων

0 404

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136) και την αριθμ. πρωτ. 46731/13.07.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού/Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.
  2. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.