Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων

0 342

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.80417/23.12.2021 (ΦΕΚ 6214/23.12.2021 τεύχος Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 643/69472/24.09.2021, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 127/2021 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών και της συνακόλουθα ασκηθείσας με α/α κατάθεσης 143/ΕΓ/2021 αγωγής ενώπιον του ενταύθα Πρωτοδικείου με αίτημα την αναγνώριση ακυρότητας της υπ΄αριθμ. 57/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και της περαιτέρω ανάκλησής της.
  2. Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  3. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως την Δευτέρα 27-12-2021  για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ανωτέρω συνεδρίαση, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

  

 

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.