ΣΜΥ Τρικάλων – Προσλήψεις πολιτικού διδακτικού προσωπικού

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας,

0 129

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας,

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

2. Οι προς κάλυψη θέσεις και το μέγιστο σύνολο ωρών για τα αντίστοιχα μαθήματα, κατά Τμήμα Εκπαίδευσης είναι:

α.   Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης:

           

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ    ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ               ΥΠΟΨΗΦΙΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ                     ΠΕΡΙΟΔΟΣ                         ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1

Ιστορία

4

76

Από Νοέμβριο 2014 έως Ιανουάριο     2015.

2

Ψυχολογία

4

40

Από Νοέμβριο 2014 έως Ιανουάριο     2015.

3

Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση

4

40

Από Νοέμβριο 2014 έως Ιανουάριο   2015.

4

Κοινωνιολογία –           Επικοινωνιολογία

4

50

Από Φεβρουάριο   έως Μάιο 2015.

5

Διοίκηση Επιχειρήσεων Management

4

50

Από Νοέμβριο 2014 έως Ιανουάριο   2015.

6

Πληροφορική                   2ου   Έτους

4

80

Από Νοέμβριο 2014 έως Μάιο 2015.

7

Αγγλικά 1ου & 2ου   Έτους

10

152

Από Νοέμβριο 2014 έως Μάιο   2015.

8

Φυσική 1ου Έτους

4

76

Από Νοέμβριο 2014 έως Ιανουάριο     2015.

9

Φυσική 2ου Έτους

4

50

Από Φεβρουάριο έως Μάιο   2015.

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ       ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ                 ΥΠΟΨΗΦΙΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ                       ΠΕΡΙΟΔΟ                           ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

10

Στοιχεία                         Συνταγματικού –         Διεθνούς Δικαίου

4

60

Από Φεβρουάριο   έως Μάιο 2015.

11

Ανώτερα Μαθηματικά

4

70

Από Φεβρουάριο   έως Μάιο 2015.

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

50

 

            β.         Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης:

           

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ     ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ               ΥΠΟΨΗΦΙΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ                       ΠΕΡΙΟΔΟ                           ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1

Τεχνικό Σχέδιο

4

40

Από Φεβρουάριο   έως Μάιο 2015.

2

Θερμοδυναμική

1

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

3

Μεταλλουργία –

Μεταλλογνωσία

2

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

4

Στοιχεία Μηχανών

 

       2

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

5

Πειραματική Αντοχή   Υλικών

2

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

6

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

1

20

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

7

Ηλεκτρικές Μηχανές

1

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

8

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

1

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

9

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

1

54

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

10

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρολογία                   Αυτοκινήτου

2

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

11

Ηλεκτρονικά

1

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ     ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ               ΥΠΟΨΗΦΙΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ                       ΠΕΡΙΟΔΟ                           ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

12

Πνευματικά –                 Υδραυλικά Συστήματα

2

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

13

Ψηφιακή Τεχνολογία             (Τεχνολογία LASER –             Ηλεκτροοπτικά               Ψηφιακά Συστήματα -Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου)

1

54

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

14

Μηχανουργική            Τεχνολογία

1

35

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

15

Γενικές Αρχές             Μηχανολογίας

4

75

Από     Φεβρουάριο   έως Μάιο   2015.

16

Ηλεκτροτεχνία

4

75

Από Φεβρουάριο έως Μάιο   2015.

17

Εμβολοφόροι –             Στροβιλοφόροι –         Αεροπορικοί             Κινητήρες

1

54

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

18

Καύσιμα – Λιπαντικά

1

40

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

32

 

            γ.         Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ     ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ               ΥΠΟΨΗΦΙΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ                       ΠΕΡΙΟΔΟ                           ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1

Στρατιωτική

Ιστορία – Γεωγραφία

4

120

Από Νοέμβριο 2014 έως Μάιο   2015.

2

Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

4

76

Από Νοέμβριο 2014 έως Ιανουάριο   2015.

3

Κολύμβηση

1

150

Από Νοέμβριο 2014 έως   Μάιο 2015.

4

Πετοσφαίριση

2

150

Από Νοέμβριο 2014 έως Μάιο     2015.

5

Καλαθοσφαίριση

2

150

Από Νοέμβριο 2014 έως Μάιο     2015.

6

Κλασσικός                 Αθλητισμός

10

150

Από Νοέμβριο 2014 έως Μάιο     2015.

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

23

 

3. Η Σχολή παρέχει ευκολίες σίτισης (ΛΑΦΤ Τρικάλων έναντι αντιτίμου) των καθηγητών της και χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρέχονται από:

α. Την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμμα-τισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 Ω. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προ-σωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συ-στημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανά-γνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχο-λή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 20 Ιουν 14 το αργότερο.

β. Στα τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 203 και Fax: 24310-74233.

γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.smy.gr) ή μέσω ηλε-κτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: tpee@smy.gr ).

Τρίκαλα, 03 Ιουν 2014
Από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ταξ/χος Ευάγγελος Τραγαζίκης
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Τ/χης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Κούτρας
Αξκός Ελέγχου Εκπ/σεως /ΤΠΕΕ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.