Το λεξιλόγιο του internet

Το ίντερνετ έχει τη δική του γλώσσα. Σήμερα υπάρχει ο γραπτός λόγος, ο προφορικός και ο διαδικτυακός,νέος λοιπόν κώδικας επικοινωνίας. Μαζέψαμε και…