Παιδικοί σταθμοί στo Noμό Τρικάλων – Οι οριστικοί πίνακες με τις ωφελούμενες μητέρες και της Καλαμπάκας

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ανακοίνωσε τους οριστικούς πίνακες με τις μητέρες που είναι ωφελούμενες, απορριπτέες…