Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμπάκας ενημερώνει για το ΟΣΔΕ

Ο Α.Σ. Καλαμπάκας, ανακοινώνει, ότι, ενόψει της έναρξης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016

0 127

Ο Α.Σ. Καλαμπάκας, ανακοινώνει, ότι, ενόψει της έναρξης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016

Ο Α.Σ. Καλαμπάκας, ανακοινώνει, ότι, ενόψει της έναρξης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016  και λόγω των ασφυκτικών, καταληκτικών προθεσμιών εμπρόθεσμης υποβολής μέχρι την 16/5/2016, στους παραγωγούς που υποβάλουν την αίτησή τους στον φορέα μας να προ-ετοιμασθούν:

Α. Παραγωγοί που δηλώνουν καλλιέργειες

1. να συγκεντρώσουν τα παραστατικά κατοχής των αγροτεμαχίων τους (Ε9 – ενοικιαστήρια). Για φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου στην αίτηση, τόσο για τα ιδιόκτητα όσο και για τα ενοικια-ζόμενα αγροτεμάχια. Ακόμη και όσοι έχουν ήδη στην αίτηση παλαιά ενοικια-στήρια σε ισχύ θα πρέπει να προσκομίσουν τον ΑΤΑΚ.
2. τιμολόγια και καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου για καλλιέργεια σκληρού σίτου και βαμβακιού (12 κιλά ανά στρέμμα για το σιτάρι και 1.6 κιλά ανά στρέμμα για το βαμβάκι.
3. όσοι ενοικιάσουν νέα αγροτεμάχια για το έτος 2016 θα πρέπει να ενημε-ρωθούν από εμάς για την περιφέρεια στην οποία ανήκουν, ώστε να μπορούν με αυτά να ενεργοποιήσουν αντίστοιχα στρέμματα δικαιωμάτων στην περιφέ-ρεια που ανήκουν αυτά (βοσκότοποι, αρώσιμα, μόνιμες καλλιέργειες).
4. οι δικαιούχοι διαφόρων προγραμμάτων ενίσχυσης (βιολογικά, νιτρορύπαν-ση, νέοι αγρότες κλπ.) να προσκομίσουν αντίστοιχα δικαιολογητικά των σχε-δίων καλλιεργειών ή αποφάσεις ένταξης κλπ.
5. τα στοιχεία των ψεκαστικών μηχανημάτων τους και σε περίπτωση που ο ψεκασμός θα γίνει από άλλο άτομο τα στοιχεία του (εννοείται ότι αυτός θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποίησης για ψεκασμό)

Β. Παραγωγοί που δηλώνουν ζώα

1. σωστή ενημέρωση των μητρώων εκμετάλλευσης με τα ζώα που κατέχουν την ημέρα υποβολής της δήλωσης για τους αιγοπροβατοτρόφους.
2. επιβεβαίωση με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, ότι έχει γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση των μεταβολών για τα βοοειδή.
3. παραγγελίες ενωτίων.
4. υπολογισμός των ζώων που θα διατηρηθούν και θα συμμετάσχουν σε συνδεδεμένη ενίσχυση (αιγοπρόβατα που θα παράγουν 120 κιλά γάλα κατά μέσο όρο και βοοειδή θηλυκά 18 μηνών μέχρι 12 ετών, που θα γεννήσουν μέσα στο έτος).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.