Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σήμερα το απόγευμα

Σήμερα στις 19:00 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 37 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα είναι τα παρακάτω:

0 153

Σήμερα στις 19:00 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 37 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα είναι τα παρακάτω:

Σήμερα στις 19:00 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 37 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα είναι τα παρακάτω:

1.- Αποδοχή δωρεάς (Κ. Λιάπη) τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγητής κ. Δήμαρχος

2.–Περί κανονιστικής απόφασης καθορισμού τέλους έκδοσης και ανανέωσης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Εισηγητής κ. Λύπας

3.- Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής στο Δημοτικό δάσος Τ.Κ. Λογγά του Δήμου Καλαμπάκας για τη διαχειριστική περίοδο 2012-2016

Εισηγητής κ. Καρακώστας

4. – Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής στο Δημοτικό δάσος Τ.Κ. Αγναντιάς του Δήμου Καλαμπάκας για τη διαχειριστική περίοδο 2012-2016.

Εισηγητής κ. Καρακώστας

5. – Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής στο Δημοτικό δάσος Τ.Κ. Διάβας του Δήμου Καλαμπάκας για τη διαχειριστική περίοδο 2012-2016.

Εισηγητής κ. Καρακώστας

6. -Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ,Κ. Σαρακίνας. Εισηγητής κ. Λύπας

7. -Έγκριση εγκατάστασης Μετεωρολογικού σταθμού στον αύλειο χώρο του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας.

Εισηγητής κ. Aλuπάvnc

8. -Αίτηση Σώτου Αλεξίου (Επιστροφή τμήματος οικοπέδου) Εισηγητής κ. Τόλης – κ. Λύγος

9. -Αίτηση Τσιάμη ή Καίκη Σπυρίδων (αποζημίωση με αδιάθετο οικόπεδο) Εισηγητής κ. Tόληc – κ. Λύχος

10. -Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας».

Εισηγητής κ. Παπαχρήστρς

11. -Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καστρακίου λόγω τμηματικής οριοθέτησης υδατορέματος.

Εισηγητής κ. Τόλης – κ. Λύχος

12. -Έγκριση της Α Φάσης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Καλαμπάκας. Εισηγητής κ. Τόλης – κ. Λύχος

13. -Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση Δήμου Κλεινοβού». Εισηγητής κ, Τόλης -κ. Λύχος

14. -Περί αποδοχής δωρεάς Παπαγιάννη Ευαγγελία (απόφαση 448/2012). Εισηγητής κ. Δήμαρχος

15. -Αίτηση Θωμά Κοντοτόλη (παρέκκλιση 5,00 μ από το ζητούμενο), Εισπγητής κ. Λύπας

16. -Περί ενεχειρίασης κατάθεσης μετρητών για κάλυμμα εγγυητικών επιστολών και εξουσιοδότηση προέδρου για υπογραφές.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

17. -Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 90/2011 απόφασης του Δ.Σ. περί «Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Καλλικράτειου Δήμου Καλαμπάκας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρτ 4 του ν, 3852/2010.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

IS.-Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 81/2011 απόφασης του Δ.Σ. περί «Συγκρότηση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας». Εισηγητπς κ. Αλέκος

19. -Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δ.Σ. Συγκρότηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας

Εισηγητης κ. Αλμπάνπς

20. -Πρόταση σύστασης επιτροπής τουριστικής προβολής του Δήμου και αξιοποίηση της περιουσίας του.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

21. -Έγκριση χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής κ. Λύπας

22. -Αίτηση Τσιαντίκου Γεώργιου ( καταπάτηση δρόμου στην θέση ΛΑΟΣ). Εισηγητής κ. Λύπας

23. -Αίτηση Βούκια Κατάφυτο (παραίτηση μισθώματος). Εισηγητής κ. Ρουστάνπς

24. -Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

25. –Έγκριση γενόμενων δαπανών Μάχη της Μερίτσας και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής κ. Αλμπάνης

26. -Περί Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου. Εισηγητής κ. Αλμπάνης

27. -Αίτηση Τσαρουχά Πολυξένη (μείωση ενοικίου). Εισηγητής κ. Δπμαρχος

28. -Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος

29. -Διαγραφή τιμολογίων ( που έχουν ενταλματοποιηθεϊ). Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος

30. –Δέσμευση πιστώσεων Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος

31. –Έγκριση Β’ φάσης επιχειρησιακού προγράμματος Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος

32. -Διαγραφή χρεών πριν 2007 (απόφαση Δ.Σ. για νομιμοποίηση τους). Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος

33. -Αίτηση Αλμπάνη Ιωάννη. Εισηγητής κ. Δήμου

34. Παραλαβή και έγκριση της Αρχιτεκτονικής μελέτης «Διαμόρφωση Τυροκομείου Θεόπετρας». Εισηγητής κ. Τόλης – κ. Λύχος

35. Παραλαβή και έγκριση της Στατικής μελέτης Διαμόρφωση Τυροκομείου Θεόπετρας». Εισηγητής κ. Τόλης – κ. Λύχος

36. -Απευθείας ανάθεσης προμηθειών. Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος

37. -Απευθείας ανάθεσης εργασιών. Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.