Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων στην Π.Ε Τρικάλων

0 329

Θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων. Απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήματα οδικού δικτύου της εδαφικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Τρικάλων. Μερική άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Άρθρου 52 παρ.1 και 2 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και Ν.3710/2008 .

Β) Τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ.4 εδ. α’ & β’ του Ν. 2800/2000. (Α-41) .

Γ) Τις διατάξεις του Άρθρου 11 του Π.Δ 141/91 (Α-58) «Αρμοδιότητες οργάνων και
υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών »

Δ) Την παύση των έντονων καιρικών φαινομένων, την υποχώρηση στάθμης λιμναζόντων
υδάτων και την αποκατάσταση προκληθεισών υλικών ζημιών σε τμήματα οδικού δικτύου Π.Ε.
Τρικάλων.

Ε) Την υπ’ αριθμ. 164Α/2023 από 27/09/2023 οίκοθεν Απόφαση Προσωρινών
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων με ΑΔΑ: Ψ4Ο746ΜΤΛΒ-ΗΣΟ.

ΣΤ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, στην καλύτερη
διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη διευκόλυνση των χρηστών οδικού δικτύου
(πεζών, οχημάτων κι οδηγών αυτών), στη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων σε περιοχές ευθύνης και χωρικής αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω παύσης των επικίνδυνων – δυσμενών – έντονων
καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν σε περιοχές ευθύνης μας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Ένεκα παύσεως των έντονων καιρικών φαινομένων και την υποχώρηση στάθμης λιμναζόντων
υδάτων κι αποκατάστασης προκληθεισών υλικών ζημιών σε τμήματα οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων,
σε συνέχεια της ανωτέρω (Ε) σχετικής Απόφασής μας, την απόδοση σε κυκλοφορία της Επ.Ο.
Αμπελίων-Χρυσομηλιάς λόγω αποκατάστασης της γέφυρας «ΚΛΕΙΝΟΥ», πλην των κατωτέρω οδών και σημείων:

Α) Επ.Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων – ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωση της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων

Β) Επ.Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου από την διασταύρωση της με το 28ο χλμ. της Επ.Ο.
Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς

Γ) Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 68ο χλμ αυτής

Δ) Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t

Ε) Επ.Ο. Κεραμιδίου (Τρικάλων)-Παλαμά (Καρδίτσας) από γέφυρα Ενιπέα ποταμού έως όρια Δ.Δ.
Κεραμιδίου με Δ.Δ. Παλαμά.

ΣΤ) Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως
Τρικάλων.

– Οι Δήμοι Τρικκαίων, Μετεώρων , Φαρκαδόνας και Πύλης υποχρεούται για την τοποθέτηση και
συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των μέτρων που
απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών και την
αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ».

– Ομοίως η Π.Ε. Τρικάλων υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής
σήμανσης, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων,
σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ».

Ά ρ θ ρ ο 2ο

– Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασής μας, όταν εκλείψουν οι
έκτακτοι λόγοι ισχύος της (εξασθένηση των καιρικών φαινομένων).

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Της παρούσης Απόφασης εξαιρούνται τα οχήματα Οδικής Βοήθειας και τα οχήματα εκτάκτου
ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β, Π.Υ , ΕΛ.ΑΣ, κ.λ.π.).

Ά ρ θ ρ ο 5ο

– Με την παρούσα εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τα Αστυνομικά Τμήματα Πύλης,
Φαρκαδόνας και Μετεώρων για την λήψη όποιων πρόσθετων και έκτακτων μέτρων κυκλοφοριακής
ρύθμισης, εφόσον αυτά απαιτηθούν.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1) Α.Τ ΠΥΛΗΣ
2) Τ.Τ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3) Α.Τ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
4) Α.Τ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr