ΚΕΝΑΚΑΠ – Ιδωτικές επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ: Το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, ανακοίνωσε την 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3

0 370

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, ανακοίνωσε την 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, ανακοίνωσε την 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 (επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013, συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή). Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο αντίστοιχος διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.200.000€ Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Στόχος των ανωτέρω τριών Μέτρων του Άξονα 3. είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3. (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ. Το ποσοστό ενίσχυσης για την περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ, που για το Νομό Τρικάλων είναι αυτά που εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα. Ειδικότερα η 2η Προκήρυξη των ΟΠΑΑΧ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

• Μέτρο 311 : «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες».

Αφορά μόνο σε επαγγελματίες γεωργούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Νέους Γεωργούς (Ν.3874 ΦΕΚ 151/Α/6.9.2010), οι επενδυτικές δαπάνες ενδεικτικά αφορούν, στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.

• Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ενδεικτικά ενισχύονται ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα Καλυπτομένων Τομέων, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, και τέλος δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

• Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επενδυτικές δαπάνες για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής (ξενοδοχειακά καταλύματα, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία & καφε, ψησταριές, γραφεία τουρισμού, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια ηλεκτρονικά μέχρι την 24/4/2013. Κατόπιν θα καταθέτουν τον φυσικό φάκελο (πρωτότυπο και αντίγραφο) στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Για την πληρέστερη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ διοργανώνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ως ακολούθως:

A/A

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

1

ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ (ΔΔ ΚΛΕΙΝΟΥ)

Κλεινός

Αμπέλια- Καφενείο “Τσιούμας”

Τρίτη, 12/3/2013

19.00

4

ΧΑΣΙΩΝ

11 500

Πρώην Δημαρχείο Χασίων

Τετάρτη, 13/3/2013

18.00

2

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Καστανιά

Μηλότοπος – Κέντρο “Πέρασμα”

Πέμπτη, 14/3/2013

18.00

3

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

Παναγία

Καφενείο “ο Βάιος”

Παρασκευή, 15/3/2013

18.00

6

ΤΥΜΦΑΙΩΝ

Κονισκός

Πρώην Δημαρχείο Τυμφαίων

Τρίτη, 19/3/2013

18.00

5

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Καλαμπάκα

Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας

Τετάρτη, 20/3/2013

18.00

7

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

Ρίζωμα

πρώην Δημαρχείο Παραληθαίων

Πέμπτη, 21/3/2013

18.00

8

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Παλαιό-πυργος

πρώην Δημαρχείο Παλαιο-

κάστρου

Παρασκευή, 22/3/2013

18.00

9

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Νεοχώρι

πρώην Δημαρχείο Οιχαλίας

Σάββατο, 23/3/2013

11.00

10

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Φαρκαδόνα

Δημαρχείο Φαρκαδόνας

Τρίτη, 26/3/2013

18.00

11

ΠΙΝΔΕΩΝ

Στουρνα

ραίικα

Δημοτικό Κατάστημα

Τετάρτη, 27/3/2013

18.00

12

Κοιν. ΝΕΡΑΪΔΑΣ & Κοιν. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΜΕΣΟΧΩΡΑ

Λαφίνα

ΚΕΠ Λαφίνας

Πέμπτη, 28/3/2013

18.00

13

ΠΥΛΗΣ & ΑΙΘΗΚΩΝ

Πύλη

Δημαρχείο Πύλης

Δευτέρα, 1/4/2013

19.00

Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ: Ιωαννίνων 84, 42200 Καλαμπάκα καθώς και στα τηλέφωνα: 24320-75250/25370 ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kenakap.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.agrotikianaptixi.gr, όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα αρχεία της 2ης προκήρυξης.

Για την

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

O Γεν. Δ/ντης

Παναγιώτης Πάτρας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 3. ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΟ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩN

ΟΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Αύρας, Βλαχάβας, Διάβας, Καστρακίου, Κρύας Βρύσης, Μεγάλης Κερασιάς, Ορθοβουνίου, Σαρακήνας

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

Κορυδαλλού, Μαλακασίου, Παναγίας, Πεύκης, Τρυγόνας

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Αμαράντου, Αμπελοχωρίου, Ελάφι, Καλομοίρας, Καστανιάς, Ματονερίου

ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

Κλεινού

ΧΑΣΙΩΝ

Αγιοφύλλου, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς, Αχλαδέας, Γάβρου, Κακοπλευρίου, Οξύνειας, Σκεπαρίου

ΤΥΜΦΑΙΩΝ

Καλλιθέα, Κονισκός, Φλαμπουρέσι, Φωτεινό, Γερακάρι, Λογγάς, Μαυρέλι

ΠΥΛΗΣ

ΑΙΘΗΚΩΝ

Δροσοχώρι, Αθαμανία, Γαρδίκι, Δέση, Άγιος Νικόλαος

ΠΥΛΗΣ

Αγ. Προκοπίου, Αγ. Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Πύλης, Ροπωτού

K. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

Μυροφύλλου

Δ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Αρματωλικού, Κορυφής, Νεράϊδας, Παχτουρίου

ΠΙΝΔΕΩΝ

Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου, Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης, Παράμερου, Πολυνερίου, Στουρναρέϊκων

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Πηνειάδα, Ζάρκο, Φαρκαδόνα, Κεραμιδι, Παναγίτσα, Γριζάνο, Αχλαδοχώρι, Διάσελλο

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Κλοκοτός, Οιχαλία, Γεωργανάδες, Πετρωτό, Κρήνη

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ζηλευτή, Κρηνίτσα, Αρδάνι, Παλαιόπυργος, Λιόπρασσο, Αγρελιά, Κουμαριά

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

Σπαθάδες, Ελληνόκαστρο, Ρίζωμα, Πλάτανος, Ράξα

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Στο πλαίσιο των Μέτρων πέραν των τουριστικών επιχειρήσεων ενισχύονται επιχειρηματικές μονάδες σύμφωνα με τους ακόλουθους κλάδους ΣΤΑΚΟΔ.

Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ[1]

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

153.3

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.2

Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

158.4

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

158.5

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενης κατηγορίας)

159.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

172

Υφαντήρια

175.1

Ταπητουργία

182.1

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

192.0

Κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

201.0

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

203.0

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική

205.2

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

212.1

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι.

241.4

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)

245.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

261.3

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

262.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

262.5

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων

286.1

Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας

286.2

Κατασκευή εργαλείων

293.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

361.1

Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων

361.2

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα

361.3

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

361.4

Κατασκευή άλλων επίπλων

362.9

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

363.0

Κατασκευή μουσικών οργάνων

521.2

Παντοπωλεία

522.5

Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών

525.5

Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

528.1

Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών

923.1

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία

923.2

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

923.3

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

930.1

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων

930.4

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία


Σημειώνεται ότι στις επενδύσεις του Αξονα 3. του ΠΑΑ δεν περιλαμβάνονται ενέργειες μεταποίησης/εμπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο του Μέτρου 123 του Άξονα 1. του Προγράμματος.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.