Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο, Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Επιτροπή

Σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 37 θέματα ενώ θα προηγηθεί συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον ισολογισμό – απολογισμό του 2014.

0 150

Σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 37 θέματα ενώ θα προηγηθεί συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον ισολογισμό – απολογισμό του 2014.

Σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε 37 θέματα ενώ θα προηγηθεί συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον ισολογισμό – απολογισμό του 2014.

Επίσης θα συνεδριάσουν η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή.

Τα θέματα ανά συνεδρίαση και ώρα διεξαγωγής έχουν ως εξής:

Οικονομική επιτροπή – ώρα 19:00

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Μουσικής Σχολής στην Δ.Κ. Καλαμπάκας.
2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Οξύνειας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2016
3.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Αχλαδέας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2016
4.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2016
5.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Γαύρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2016
6.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2016
7.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Κονισκού για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2016
8.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Αγναντιάς για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2016
9.-Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Καλαμπάκας Κουρκούτα Μαρία του Δημητρίου
10.-Σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης του Δήμου στην βάση πληροφοριών «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (θέματα πολεοδομίας)
11.-Ορισμός δικηγόρου- υπόθεση καταγγελίας κατοίκων Γλυκομηλιάς για τη μη κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση δικτύου επεξεργασίας λυμάτων αποχέτευσης Χρυσομηλιάς».
12.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση αλλαγής λαμπτήρα από Σακελλαρίδη Λάμπρο στην οδό Τρικάλων – εκπροσώπηση αρμοδίου οργάνου Δήμου Καλαμπάκας
13.-Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση έφεσης – υπόθεση Γεωργίου Μήτσιου και λοιπών.
14.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση Σακοράφα Αγγελικής και λοιπών.
15.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση Τάτσιου Αλεξάνδρου και λοιπών.
16.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων περί της κυριότητας οικοπέδου Κοινότητας Ασπροποτάμου.
17.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση αλλαγής λαμπτήρα από Σακελλαρίδη Λάμπρο στην οδό Τρικάλων – εκπροσώπηση κ. Σακελλαρίου Δημητρίου και λοιπών
18.-Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

Ποιότητα Ζωής – ώρα 19:15

1.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Βασίλειος Ντελής Τ.Κ. Βασιλικής)
2.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ανδρέας Ψωμάς Τ.Κ. Θεόπετρας)
3.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αντώνιος Μλούτσος Τ.Κ. Καστρακίου)

Δημοτικό Συμβούλιο – ώρα 19:30

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καλαμπάκας Οικονομικού έτους 2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Δημοτικό Συμβούλιο – Ώρα 20:00

Θ Ε Μ Α Τ Α
1.-Απαγορεύσεις βοσκής στο Διακατεχόμενο δάσος Χελιμοδίου του συνοικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γαύρου του Δήμου Καλαμπάκας.
2.-Απαγορεύσεις βοσκής οι οποίες προκύπτουν από τη Διαχειριστική μελέτη στο σύμπλεγμα Δημοσίων δασών Χρυσομηλιάς – Γλυκομηλιάς –Παλαιοχωρίου για την περίοδο 2015-2024.
3.-Απαγορεύσεις βοσκής οι οποίες προκύπτουν από τη Διαχειριστική μελέτη στο Δημόσιο δάσος Φλαμπουρεσίου για την περίοδο 2016-2025.
4.-Στέγαση του τοπικού γραφείου Εγγείων Βελτιώσεων Βασιλικής
5.-Αίτηση του Κουβάτα Νικόλαου ( για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Διάβας)
6.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης στον συνοικισμό Καλοχωρίου της Τ.Κ. Κονισκού.
7.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης τεσσάρων στεμμάτων στην Τ.Κ. Οξύνειας.
8.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης τεσσάρων στεμμάτων στην Τ.Κ. Οξύνειας.
9.-Αίτηση Μπακώση Σωτηρίου Εφημέριου Τ.Κ. Θεόπετρας
10.-Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».
11.-Λήψη απόφασης για το όργανο φύλαξης και διανομής των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
12.-Αποφάσεις Τ.Κ. σχετικά με τις ρυθμίσεις βοσκής.
13.-Αίτηση Ζιώγου Παύλου για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κακοπλευρίου.
14.-Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας.
15.-Έγκριση υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματατικότητα» με κωδικό 2015-1-ΕL01-KA102-103472 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + 2015 ( Τομέας Επαγγελματικής εκπαίδευσης σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας), από τον Δήμο Τρικκαίων ως επικεφαλής – συντονιστής εταίρος και με εταίρους τους Δήμους Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας).
16.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού».
17.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας».
18.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « Βελτίωση αρδευτικού δικτύου – Αντιδιαβρωτική προστασία».
19.-Αίτηση του Δασικού Συν/σμού Καστρακίου για την ανάθεση υλοτομίας των δένδρων με έκτακτη κάρπωση του δάσους της Τ.Κ. Αμαράντου.
20.-Παραχώρηση για μια ημέρα του πάρκου Τ.Κ. Βασιλικής στον Διασωστικό Όμιλο Μολοσσού Ηπείρου.
21.-Παραχώρηση για χρήση της δημοτικής γεώτρησης ΒΝ 125 στη θέση «Σγάρες» της Δ.Κ. Καλαμπάκας στο Τ.Ο.Ε.Β. Σαρακίνας .
22.-Μετατόπιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της COSMOTΕ, στην Κορομηλιά Καλαμπάκας.
23.-Αίτηση Βασιλείου Ντιναπόγια για την παραχώρηση γεώτρησης στην Δ.Κ. Καλαμπάκας.
24.-Εξειδίκευση ΣΑΤΑ.
25.-Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Μουσικής Σχολής.
26.-Αίτηση του συλλόγου ΜΑΣΚ για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
27.-Αίτηση του συλλόγου «ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
28.-Αίτηση της Λέσχης 4Χ4 για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
29.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.303,22€ για το έργο «Μουσείο της φύσης –Κέντρο Ενημέρωσης στην Τ.Κ. Μαλακσίου».
30.-Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό του ΠΑΣΧΑ.
31.-Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για το Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης και τα Βλαχάβεια.
32.-Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας με ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου.
33.-Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή μικρού φράγματος στη θέση Μουσείο της Τ.Κ. Κονισκού.
34.-Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού.
35.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μουσείο της φύσης –Κέντρο Ενημέρωσης στο Τ.Δ. Μαλακασίου.
36.-Ορισμός ενεργειακών υπευθύνων στα κτίρια του Δήμου μας.
37.–Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.