Καλαμπάκα: Σήμερα συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

Σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου το απόγευμα συνεδριάζουν, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή σε θέματα αρμοδιότητας τους.

0 205

Σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου το απόγευμα συνεδριάζουν, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου το απόγευμα συνεδριάζουν, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Ποιότητα Ζωής και η Οικονομική Επιτροπή σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Οι συνεδριάσεις και τα θέματα έχουν ως εξής:

Θ Ε Μ Α Τ Α Δημοτικού Συμβουλίου – ώρα 20:00

1.-Συναίνεση του Δήμου Καλαμπάκας για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1404090 – ΒΛΑΧΑΒΑ Α/Τ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (από κοινού χρήση με Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στη θέση «Άγουρος» Βλαχάβας Δήμου Καλαμπάκας.
2.- Αίτηση COSMOTE Α.Ε. «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Καλαμπάκας».
3. –Αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κορομηλιάς για μετατόπιση κεραίας COSMOTE Α.Ε.
4.- Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (για υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για ακίνητο στη Τ.Κ. Καλογριανής).
5.-Αίτηση VODAFON – PANAFON ΑΕ (Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών)
6.-Αίτηση Φώτη Κων/νου του Αθανασίου για την διαγραφή τελών έτους 2011.
7.-Αίτηση Τσόνα Γεώργιου (κατασκευή ζαρζανετιού στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Καλαμπάκας).
8.-Αίτηση της Ντόκου Όλγας (παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το ν. 4257/2014 στην Τ.Κ. Πολυθέας).
9.-Αίτηση της Γεωργίας Βασιλείου (παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το ν. 4257/2014 στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης).
10.-Αίτηση Μπακώση Σωτηρίου Εφημέριου Τ.Κ. Θεόπετρας.
11.-Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 181/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας στα Ο.Τ. Γ 105,106,107.
12.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του κτηρίου Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας»
13.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας στα Ο.Τ. Γ187 – Γ217 – 85 με αναδιάταξη των κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων.
14. Έγκριση της υπ.αριθμ. 4/2016 μελέτης του έργου «Βελτίωση – Ανάπλαση χώρου στο Ο.Τ. 187 του Δήμου Καλαμπάκας».
15. Υποβολή πρότασης πράξης «Βελτίωση – Ανάπλαση χώρου στο Ο.Τ. 187 του Δήμου Καλαμπάκας» για ένταξη και χρηματοδότηση στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.33.33.1-3 και τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του Δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» στα πλαίσια του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξης» άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».
16.-Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου προγράμματος LEADER (CLLD-LEDER) 2014-2020 της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
17.- Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξοπλισμός γεώτρησης και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού Τ.Κ. Κακοπλευρίου».
18. Αίτηση Παληγιάννη Κων/νου (παραχώρηση έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στον οικισμό Καλοχωρίου της Τ.Κ. Κονισκού).
19.-Αίτηση Μόκα Γεώργιου (παραχώρηση έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς).
20.-Τροποποίηση του πίνακα υλοτομίας Τ.Κ. Οξύνειας.
21.-Αποδοχή δωρεάς Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου η οποία αφορά την διαμόρφωση και εξοπλισμό του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης.
22.-Αίτηση Δήμα Ευάγγελου για χορήγηση αδείας για εργασίες στην Τ.Κ. Βλαχάβας (εντοπισμού κρυμμένου θησαυρού).
23.-Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας.
24.-Ορισμός Εκπροσώπου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια».
25.-Ανάκληση των υπ.αριθμ. 123,124,125,126,129 και 130/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας και λήψη νέων.
26.Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων
27.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας.
28.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας.
29.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Καλαμπάκας.
30.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας.
31.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε.Ασπροποτάμου του Δήμου Καλαμπάκας.
32.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Καλαμπάκας.
33.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Καλαμπάκας.
34.Έγκριση μελέτης αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας.
35. Τροποποίηση προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής -Ώρα 19:30

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
2.-Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «ΒΙΡΡΟΣ» της Τ.Κ. Οξύνειας του Δήμου Καλαμπάκας
3.-Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «ΖΙΓΡΑ» της Τ.Κ. Οξύνειας του Δήμου Καλαμπάκας
4.-Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «ΡΟΒΥΘΙΑ» του οικισμού Καλοχωρίου Τ.Κ. Κονισκού του Δήμου Καλαμπάκας
5-Δέσμευση πιστώσεων
6.- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.
7.- Ορισμός Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Θέματα Ποιότητας Ζωής – Ώρα 19:15

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας στα Ο.Τ. Γ187 – Γ217 – 85 με αναδιάταξη των κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων.
2.-Προσωρινή ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας ΑΜΠΝΕΛΑΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που βρίσκεται στο 10 χ.λ.μ. της Ε.Ο Καλαμπάκας – Τρικάλων.
3.- Αίτηση Χαρίκλειας Μίχου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
4.- Άδεια μουσικών οργάνων ΦΟΥΣΙΑΣ Παναγιώτης Τ.Κ. Βασιλικής.
5.Αίτηση Αντωνίου Αθανάσιου «προέγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ».
2.- Αίτηση COSMOTE «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ».
4.- Αίτηση COSMOTE (Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για ακίνητο στη Τ.Κ. Καλογριανής).
7.-Περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “1404090 – ΒΛΑΧΑΒΑ Α/Τ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (από κοινού χρήση με Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στη θέση ‘Άγουρος” Βλαχάβας Δήμου Καλαμπάκας.
8.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κλεισιάρη Παναγιώτα Τ.Κ. Λογγά).
9.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Λαζαριώτης Χρήστος Τ.Κ. Καστρακίου).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Βουρλίτσης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.