Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες ύδρευσης

Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης σωλήνων ύδρευσης που αφορά το έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμπάκας σε οδούς του Δήμου Kαλαμπάκας.

0 112

Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης σωλήνων ύδρευσης που αφορά το έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμπάκας σε οδούς του Δήμου Kαλαμπάκας. 

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 20/04/2018 αίτηση της εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε.
Γ) Τις υπ’ αριθμ.5602/18/806005,5602/18/810101 από 24/04/2018, εισηγητικές αναφορές του
Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με τις οποίες συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες
Δ) Την υπ’ αριθμ.5602/18/809042 από 24/04/2018, εισηγητική αναφορά του Α.Τ Καλαμπάκας
Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες
Ε) Την υπ ́αριθμ.2501/1/588-α ́ από 24/04/2018 απόφαση της Δ.Α Τρικάλων και
ΣΤ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών «Αντικατάσταση και Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας» για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμπάκας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για το χρονικό διάστημα :

α) Από Τετάρτη 25/04/2018 έως και Πέμπτη 26/04/2018 και από 07:00 ́ έως 15:00 ́ ώρα:
– Στην οδό Πίνδου στην Καλαμπάκα (στο ρεύμα προς Τρίκαλα) και στο τμήμα μεταξύ της
διασταύρωση αυτής με την οδό Χίου έως την διασταύρωσή της με την οδό Λορέντζου Μαβίλη.
β) Από Παρασκευή 27/04/2018 έως και Παρασκευή 04/05/2018 και από 07:00 ́ έως 15:00 ́ ώρα :
– Στην οδό Πίνδου στην Καλαμπάκα (στο ρεύμα προς Τρίκαλα) και στο τμήμα μεταξύ της

διασταύρωσης αυτής με την οδό Μετεώρων έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Πίνδου με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα κατά την πραγματοποίηση εργασιών στον ανωτέρω (α) τομέα θα εκτρέπονται μέσω των οδών Χίου – Λήμνου -Αγίων Κων/νου & Ελένης- Βυτουμά και θα εισέρχονται εκ νέου στην οδό Πίνδου.
Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Πίνδου με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα κατά την πραγματοποίηση εργασιών στον ανωτέρω (β) τομέα θα εκτρέπονται μέσω των οδών Λήμνου-
Θάσου-Βυτουμά και θα εισέρχονται εκ νέου στην οδό Πίνδου.
-Κατά τις ημερομηνίες 28 & 29/04/2018 καθώς και 01/05/2018 δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες.
– Η κυκλοφορία – κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Α.Τ Καλαμπάκας Τρικάλων, Τ.Τ Τρικάλων) να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες
πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, μερίμνη Διοικητών αρμόδιων Τμημάτων και την τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.