Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω εργασιών στο δίκτυο Φυσικού Αερίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας λόγω εκτέλεσης εργασιών

0 207

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας λόγω εκτέλεσης εργασιών

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 30/01/2018 αίτηση του κ. XOΝΔΡΟΥ Δημητρίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/18/200599 από 30/01/2018, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 01/02/2018 έως Παρασκευή 02/02/2018 και από ώρες 07:30 ́ έως 15:30 ́ των ημερών αυτών, καθώς και τη Δευτέρα 05/02/2018 έως την
Τρίτη 06/02/2018 και από ώρες 07:30 ́ έως 15:30 ́ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:
– Στην οδό Σωκράτους και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με την οδό Οδ. Ράμμου έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μιλτιάδου και στις κάθετες αυτής: Οδό Ξάνθου και στο τμήμα
αυτής από την διασταύρωση με οδό Σκουφά έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους και οδό Θουκυδίδου και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Καραγιάννη έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους.
– Στην οδό Μιλτιάδου.
– Στην οδό Β. Ευαγγέλου.
– Στην οδό Δ. Γκέκα και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωση με την οδό Ασκληπιού έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Β. Ευαγγέλου και
– Στην οδό Κλεισθένους στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωση με την οδό Π. Κόμματου έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Β. Ευαγγέλου.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.