Καλαμπάκα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

0 389

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 6η/2023  δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπάκας, στις 10 Μαρτίου  2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή της υπ΄αρ. πρωτ. 3117/2-03-2023 μελέτης, έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Μετεώρων». Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
  3. Ανάθεση εργασιών ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕΔΔΗΕ.
  4. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπάνης επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων.
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα στην πόλη των Τρικάλων.
  6. Έγκριση πρακτικού ΙΙ Της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Μετεώρων».

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.