Καλαμπάκα: Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε δρόμους της Καλαμπάκας για εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου

0 691

«Εκτέλεση εργασιών δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς του Δήμου Μετεώρων. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 06/02/2020 έγγραφη αίτηση της εταιρείας EDIL HELLAS Α.Τ.ΕΒ.Ε
υποβληθείσα παρά του νομίμου εκπροσώπου της ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου του Παναγιώτη.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/20/713071 από 04/04/2020, εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή  διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών εργασιών σε οδούς του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα και για τις ημέρες Δευτέρα 06/04/2020 έως και την Παρασκευή 10/04/2020 και κατά τις ώρες 07:00 ́ – 15:00 ́, στις κάτωθι οδούς και σημεία διέλευσης οχημάτων στην πόλη Καλαμπάκας:

– Στην πάροδο της οδού Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κονδύλη και Σιδηροδρόμου.

– Στην πάροδο της οδού Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γ. Μασούτα και Κ.Οικονόμου.

– Στην πάροδο της οδού Γ. Κονδύλη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τρικάλων και Αυγ. Αβέρωφ.

– Στην οδό Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Διογένους έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Καστρακίου.

– Στην οδό Ράμμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Γ. Κονδύλη έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Λιαππίδη.

– Στην οδό Χ. Μάη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ράμμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ομ. Αμερικής.

– Στην οδό K. Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χατζηπέτρου.

– Στην οδό Ραμμίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.

– Στην οδό Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Ασκληπιού έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Β. Ευαγγέλου.

– Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Θ. Οικονόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.

– Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αυγ. Αβέρωφ.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα και για τις ημέρες Δευτέρα 06/04/2020 έως και την Πέμπτη 09/04/2020 και κατά τις ώρες 07:00 ́ – 15:00 ́, στην πόλη της Καλαμπάκας και ειδικότερα στην οδό Τρικάλων σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ι. Δημουλά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

– Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τις ημέρες που θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Τρικάλων, από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ι. Δημουλά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη, τα οχήματα που κινούνται προς είσοδο πόλεως Καλαμπάκας από την πόλη των Τρικάλων, θα εκτρέπονται στην είσοδο της πόλης (ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ) προς οδό Πίνδου και τα οχήματα που κινούνται από την πόλη της Καλαμπάκας με κατεύθυνση τα Τρίκαλα, θα εκτρέπονται στην οδό Χαρ. Τρικούπη.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.