Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας

0 444

«Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας σε οδούς του Δήμου Μετεώρων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 19/11/2018 έγγραφη αίτηση του κ. Ευδόρου ΠΟΤΗΡΗ – εκπροσώπου τεχνικής εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Γ) Τις υπ’ αριθμ. 5605/18/2359886 από 20/11/2018 και 5602/18/2355367 από 19/11/2018, εισηγητικές αναφορές του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων αντίστοιχα, με τις οποίες συνηγορούν στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε οδούς του Δήμου Μετεώρων (πόλη της Καλαμπάκας):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Α) Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα Τετάρτη 21/11/2018 μέχρι και την Δευτέρα 26/11/2018 κατά τις ώρες από 07:30 ́ – 15:30 ́ των ημερών αυτών, στην οδό Πίνδου της πόλης της Καλαμπάκας (κατεύθυνση – ρεύμα προς Ιωάννινα) και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Δεληγιάννη και Δημουλά στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση
από Τρίκαλα προς Ιωάννινα.
-Την 21-11-2018 και από ώρες 07:30 έως 15:30 την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Χ. Τρικούπη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη δ/ση της με την οδό Δεληγιάννη έως τη δ/ση με την οδό Πίνδου.

Β) Ειδικότερα, ορίζονται ως δρομολόγια κίνησης – εκτροπής των οχημάτων κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των ανωτέρω εργασιών τα εξής:

1) Τα οχήματα (Ι.Χ.Ε.) που κινούνται επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα, στη διασταύρωση των οδών Πίνδου και Σύρου, να εισέρχονται αριστερά σε αυτή, εν συνεχεία δεξιά στην οδό Δημακοπούλου (παράπλευρη σιδηροδρομικών γραμμών),
αριστερά στην οδό Βυτουμά και στην οδό Θάσου και στο τέρμα αυτής να εξέρχονται εκ νέου στην οδό Πίνδου μέσω του κόμβου που βρίσκεται έμπροσθεν του κατ/τος Δ.Ε.Η. Καλαμπάκας.

2) Τα βαρέα και μεγάλα σε μήκος οχήματα (φορτηγά) που κινούνται επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα, στη συμβολή της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων με την αφετηρία της οδού Δημακοπούλου (σιδηροδρομική διάβαση), να εκτρέπονται προς τα αριστερά και η κίνησή τους να πραγματοποιείται μέσω της οδού Δημακοπούλου (παράπλευρη σιδηροδρομικών γραμμών) Βυτουμά και Θάσου, με επανείσοδο στην οδό Πίνδου από τον κόμβο που βρίσκεται έμπροσθεν του κατ/τος Δ.Ε.Η. Καλαμπάκας.
– Για το σκοπό αυτό η κατασκευάστρια εταιρεία να μεριμνήσει για την τοποθέτηση τόσο κατάλληλης σήμανσης στο σημείο (αρχή οδό Δημακοπούλου) όσο και διάθεσης ατόμου – υπαλλήλου της, το οποίο θα ενημερώνει για το σκοπό αυτό τα διερχόμενα οχήματα.
Γ) Μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας (15:30 ́ ώρα και έπειτα) να αίρονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πίνδου και η οδός να παραδίδεται στην κυκλοφορία.
Δ) Η εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, πέραν της τοποθέτησης κατάλληλης σήμανσης, να διαθέσει προσωπικό – υπαλλήλους της στα ακόλουθα σημεία:
1) Διασταύρωση οδών Τρικάλων και Δημακοπούλου (ύψος σιδ. γραμμών),
2) Διασταύρωση οδών Τρικάλων και Σύρου (ύψος Hotel Divani) και
3) Διασταύρωση οδών Σύρου και Δημακοπούλου.

– Η κυκλοφορία να διεξάγεται επίσης και από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υφιστάμενες Υπηρεσίες μας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και  την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.